Publikacje

„To był dobry czas dla Bytomia”. XXX CSW Kronika - aneks

2022-2023
Tekst

Za początek Galerii Kronika uznajemy jesień 1991 roku, kiedy uchwałą rady miejskiej powołano instytucję, ale wiadomo, że nie powstała ona w próżni. Wcześniej przy ówczesnym Placu Poli Maciejowskiej, a dzisiejszym Rynku funkcjonowała bytomska filia BWA Katowice. Z Markiem Kusiem rozmawia Iwona Sobczyk.

XXX. CSW Kronika

2022

Publikacja cyfrowa podsumowująca 30-lecie CSW Kronika.

Nic nie wiem, wszystko czuję. Publikacja online

2022
Edukacja

„Szkoła jest zepsuta, jesteśmy nieszczęśliwi, nikogo nie interesuje nasza opinia” – to tylko kilka wypowiedzi młodych osób, jakie usłyszeliśmy w ostatnim czasie.

Wideo oprowadzanie. Chłód w pokoju sączy waniliowe mleko

styczeń 2022
Edukacja

Zbiór filmów edukacyjnych z komentarzem na temat poszczególnych prac z wystawy i warsztatów, w trakcie których powstały.

Utopijny kodeks praw

2021

Wydawnictwo online podsumowuje projekt edukacyjny Utopijny kodeks praw i jest elementem wystawy Chłód w pokoju sączy waniliowe mleko.

Wystawa sztuki jako usługa. Raport

2021

„Wystawa sztuki współczesnej jako usługa. Badanie potrzeb odbiorców wystaw w Centrum Sztuki Współczesnej Kronika. Analiza i poprawa procesów projektowych wpływających na doświadczenia odwiedzających wystawy”

Opracowanie wideo. Życie ludzi

styczeń 2021
Edukacja

Na opracowanie składa się spacer wideo, filmy edukacyjne oraz zapisy wideo rozmów z artystami. Więcej informacji o projekcie na dedykowanej stronie zycieludzi.kronika.org.pl.

Życie ludzi. Katalog

2020

Projekt „Życie ludzi” stanowi opowieść o człowieku i jego kulturze z perspektywy badacza ludzkiej cywilizacji, niczym z programów przyrodniczych czy publikacji naukowych.

Bojaźń i drganie

lipiec 2020
Tekst

Już tutaj, na samym początku, muszę się Wam wytłumaczyć, co oznacza kaprys rozpoczęcia tego tekstu od Kierkegaarda, duńskiego filozofa, którego życie – jak zapewnia polskojęzyczna Wikipedia – nie obfitowało w wydarzenia zewnętrze. Zwłaszcza jeśli reanimuję go w kontekście wystawy jeżdżąco-szczekających szczotek, tutoriali crackowania metodami tzw. ruskich hakerów i pyłu regipsowych płyt – ekspozycji, która pozostaje w ścisłym związku z wydarzeniami zewnętrznymi, to jest: ze światem, który w przeciągu kwartału objawił się w całej swojej intensywności.

Bon Appétit

luty 2020
Tekst

W Polsce niepełnosprawność nie jest tym, czym się wydaje - zupełnie jak sowy w Twin Peaks. Podobnie na wystawie Joanny Pawlik w bytomskiej Kronice, zainspirowany serialem Lyncha Czerwony Pokój nie znajduje się w Czarnej Chacie.

Dziennik rezydencji kosmicznych

2020

Ilustrowany dziennik z podróży międzygalaktycznych, opisujący przygody artysty w Kosmosie w ramach rezydencji dla Centrum Społecznej Wszechwiedzy.

Biuletyn Kroniki #8

30 marca ‒ 2 maja 2019
Biuletyn Kroniki

W numerze 8 "Biuletynu Kroniki" opracowanie wystawy zbiorowej Królowa pszczół (kuratorka: Agata Zbylut).

Biuletyn Kroniki #7

26 stycznia ‒ 8 marca 2019
Biuletyn Kroniki

W numerze 7 "Biuletynu Kroniki" opracowanie wystaw Ja już nie mogę Marii Magdaleny Kozłowskiej (kuratorka: Katarzyna Kalina) oraz I made a model of you Aleksandry Kubiak (kuratorka: Agata Cukierska).

Biuletyn Kroniki #5-6

28 września 2018 ‒ 4 stycznia 2019
Biuletyn Kroniki

W numerze 5-6 "Biuletynu Kroniki" opracowanie wystaw HateFree? (kuratorka: Zuzana Štefková), Najpiękniejsza Katastrofa (kurator: Jakub Gawkowski) oraz Chłopcy do bicia Piotra Bujaka.

Pępek świata. Zeszyt edukacyjny

2019

Pępek świata to zeszyt edukacyjny podsumowujący projekt Axis mundi. Wydawnictwo jest dostępne w wersji drukowanej oraz cyfrowej.

Najpiękniejsza katastrofa

2019

Wszyscy jesteśmy jednocześnie widzami i uczestnikami zmian, prowadzących do końca znanego nam świata. Wystawa, działania oraz publikacja (...)  to efekty projektu Najpiękniejsza Katastrofa, stawiającego pytania o zaangażowanie, aktywizm i indywidualną odpowiedzialność, a także realny i wyobrażony wpływ na walkę ze zmianami klimatu.

Biuletyn Kroniki #4

5 lipca ‒ 7 września 2018
Biuletyn Kroniki

W numerze czwartym "Biuletynu Kroniki" opracowanie wystaw Coal and Eggs Juraja Florka, Księżyc jest tylko dla dorosłych oraz Sny o byciu zjedzonym Wiktora Striboga.

Biuletyn Kroniki #3

26 maja ‒ 29 czerwca 2018
Biuletyn Kroniki

W numerze trzecim "Biuletynu Kroniki" opracowanie wystaw Ja Ci życzę jak najlepiej Małgorzaty Goliszewskiej oraz Martwe pole Marka Wodzisławskiego.

Biuletyn Kroniki #2

24 marca ‒ 28 kwietnia 2018
Biuletyn Kroniki

W numerze drugim "Biuletynu Kroniki" opracowanie wystaw: Grzegorz Hańderek Nic się nie stało, Małgorzata Szandała Internacjonalizm: przypis do landszaftu z fikusem i szpilplacem oraz Dorota Hadrian Marzanna.

Biuletyn Kroniki #1

27 stycznia ‒ 3 marca 2018
Biuletyn Kroniki

"Biuletyn Kroniki" to elektroniczne czasopismo podsumowujące wystawy organizowane w CSW Kronika. Znajdują się w nim teksty kuratorskie, mapy z opisami dzieł, fotodokumentacje wystaw, teksty teoretyczne rozwijające wątki zakończonych ekspozycji oraz wywiady z artystami.

HateFree?

2018

Katalog HateFree? jest podsumowaniem projektu, który był reakcją na nasilające się zjawisko mowy nienawiści wobec mniejszości w Europie środkowo-wschodniej a w szczególności nienawistnych postaw wobec Romów.

Białe kłamstwo

2017

Publikacja Białe kłamstwo jest teoretyczno-krytycznym rozszerzeniem, będącym jednocześnie rodzajem podsumowania i dokumentacji wystawy. Jest także zbiorem tekstów kuratorów wystawy: Emilii Orzechowskiej i Stanisława Rukszy, psycholożki Agnieszki Jasińskiej, krytyczki literatury Anny Kałuży oraz historyczki sztuki Agaty Cukierskiej, w których teoretycy kreślą szerszy kontekst dla zjawiska „nieprawdy” oraz wpisują bytomską wystawę we współczesny kontekst społeczno-kulturowy.

Lekcja przyrody

2017

Lekcja przyrody z tekstem Macieja Cholewy oraz ilustracjami Piotra Kowalczyka to dwujęzyczna publikacja podsumowująca projekt edukacyjny "Nie wszystkie kwiaty są sztuczne", realizowany w CSW Kronika w 2017 roku.

Krytyka instytucjonalna wobec transformacji

2016

Publikacja jest pierwszą próbą kompleksowego przebadania pola sztuk wizualnych w Polsce poprzez analizę relacji pomiędzy polskimi instytucjami sztuki a sztuką, która komentuje ich formułę, a więc krytyką instytucjonalną, w okresie 1985-2014.

The Wall. Art Face To Face With Borders

2016

Publikacja The Wall. Art Face to Face With Borders stanowi rozwinięcie wystawy, która miała swoją premierową odsłonę w styczniu 2015 roku w Careof DOCVA w Mediolanie. The Wall podejmuje temat granic w sztukach wizualnych: w ujęciu społeczno-politycznym, ekonomicznym, historycznym i egzystencjalnym.

Projekt Metropolis

2015
Projekt Metropolis

Projekt Metropolis to kilkuletni projekt badawczy zakończony największą dotychczasową wystawą sztuki współczesnej, podejmującą się stworzenia współczesnego obrazu Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz niniejszą publikacją, rozwijającą i dokumentującą ten proces działań,

2014-2005