Biuletyn Kroniki #5-6

W numerze 5-6 "Biuletynu Kroniki" opracowanie wystaw HateFree? (kuratorka: Zuzana Štefková), Najpiękniejsza Katastrofa (kurator: Jakub Gawkowski) oraz Chłopcy do bicia Piotra Bujaka.

Znajdziecie w nim tekst Ci, którym przez wieki nakazuje się milczeć, mogą nagle zacząć krzyczeć Pawła Wątroby na temat wykluczenia społecznego Romów w kontekście narracji wystawy HateFree?, zapis panelu dyskusyjnego Jak działać skutecznie? Strategie dla Ruchu Klimatycznego, w którym udział wzięli aktywiści z kraju i zagranicy, rozwinięte opisy dzieł prezentowanych na wystawach, linki do artykułów zewnętrznych oraz fotodokumentacje.


Redakcja, skład: Paweł Wątroba | Teksty: Nils Agger, Mikuláš Černík, Jakub Gawkowski, Katarzyna Kalina, Monika Sadkowska, Marta Senk, Zuzana Štefková, Paweł Wątroba | Projekt, fotodokumentacje: Marcin Wysocki | Tłumaczenie: Małgorzata Kalinowska, Paweł Wątroba | Transkrypcja: Anna Azarova | CSW Kronika 2019

wróć do: Publikacje / 2022-2015