Rezydencje

Jesienią 2006 roku rozpoczęto w Kronice realizację programu rezydencyjnego, wykorzystując potencjał instytucji, w której artyści i kuratorzy nie tylko pracują, ale i mieszkają: wchodzą w interakcje ze społecznościami lokalnymi, gotują, słuchają muzyki, dyskutują etc.

Celem programu jest włączenie rezydentów w stale przebiegający proces poszukiwania nowego modelu funkcjonowania dla Kroniki, jak również zaznajomienie gości z zewnątrz ze specyfiką regionu śląskiego, niegdyś jednego z kluczowych ogniw komunistycznej gospodarki, dziś miejsca dotkniętego traumą ekonomicznych i społecznych transformacji.

Dotychczas punktem wyjścia była praca w kontekście miejsca, zapoznanie się ze specyfiką regionu i jego problematyką społeczną. Realizowane działania miały często charakter site-specific. Nieodłącznym elementem pracy były warsztaty i zajęcia z lokalną społecznością (często grupy wykluczone społecznie), w tym zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk.

W latach 2012-2015 CSW Kronika prowadziła międzynarodowy program rezydencyjny we współpracy z krakowską Fundacją Imago Mundi, w ramach programu Projekt Metropolis - program podejmował się stworzenia współczesnego portretu Górnego Śląska i Zagłębia. Otwarł dyskusję artystów wizualnych i dźwiękowych, sztukę traktujących jako narzędzie poznawcze, a nie realizujące przyjęte założenia, życzeniowy obraz. Celem projektu było odkrycie równoległych, istniejących obok siebie: miast w mieście, regionów w regionie.

Prezentacja pracy zrealizowanej podczas rezydencji może przyjąć formę wystawy czasowej, publikacji, otwartych warsztatów, panelu dyskusyjnego, koncertu, działania w przestrzeni publicznej, działań performatywnych etc.

Propozycję projektu rezydencyjnego wraz z portfolio należy przesłać na adres mailowy: mail@kronika.org.pl