Wystawy

Jan Kowal. Poplon

11 lutego ‒ 24 marca 2023

Wszystkie działania Jana Kowala rejestrowane są zimą. Od dziecka żyjący w zmienności pór roku, w kapryśnym dla gospodarstwa rolnego lecie, odnajduje wyciszenie w szarym oświetleniu dnia. 

Karol Gawroński. Maszyna do mielenia

11 lutego ‒ 24 marca 2023

Maszyna do mielenia szybko rozrasta się do rozmiarów fabryki. Powstają taśmociągi, sortownie i zagrody dla człekokształtnych istot. Proces produkcji trwa i wszyscy zostaną zmiażdżeni. 

2022