Wystawy

Jerzy Lewczyński & Mikołaj Długosz. Archeologie

29 listopada 2008 ‒ 31 stycznia 2009

W 2006 roku w Kronice zaprezentowano równolegle Plany Anety Grzeszykowskiej i Jana Smagi oraz selekcję Zapisu socjologicznego Zofii Rydet. Chcieliśmy wówczas (wraz z Sebastianem Cichockim) ująć "pewne zagadnienia polskiej fotografii konceptualnej jako nietypowego ciągu przyczynowo-skutkowego, pełnego zaskakujących analogii i korelacji". Stwierdziliśmy, że "inspiracje nie zawsze są bezpośrednie, a tzw. odkrycia artystyczne, mimo usilnych działań historyków sztuki, rzadko układają się w ciągi chronologiczne. W większym stopniu niż z linearnym postępem mamy do czynienia z ruchami spiralnymi, niekończącymi się powrotami, regresami i skokami, wiązkami zależności".

Joanna Rajkowska. Camping

29 listopada 2008 ‒ 31 stycznia 2009

Projekt zrealizowany w ramach XVII Górnośląskiego Festiwalu Sztuki Kameralnej
Współorganizacja: Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris

Joanna Rajkowska nie tylko niezwykle celnie pracuje w tradycyjnej przestrzeni publicznej, ile świadomie przechodzi do strefy community space - żywej działalności z ludźmi, w której artystka skupia się "nie na tym, jak jest, tylko jak mogłoby być". Na wystawę Camping składają się premierowe pokazy dwóch projektów: filmu Camping Dżenin oraz zdjęć Azyl dla uchodźców z Uhyst. Oba łączy problematyka uchodźców, nomadów skazanych na swój los przyczynami geopolitycznymi oraz traum z nimi związanych i utopijnych prób przełamania tych doświadczeń i sytuacji.

Paweł Kulczyński. Dbaj o estetykę wyglądu

27 września ‒ 15 listopada 2008

Wystawa Pawła Kulczyńskiego Dbaj o estetykę wyglądu ma strukturę concept albumu, w którym części składowe odsyłają do innych, wzajemnie się uzupełniają, loopują przerwane narracje, kusząc ku ponownemu oglądaniu/słuchaniu.

Łukasz Jastrubczak. Film Noir

27 września ‒ 15 listopada 2008

Łukasz Jastrubczak, młody multidyscyplinarny śląski artysta, który bardzo wyraziście wchodzi na krajową scenę sztuki. Interesują go zagadnienia niewidzialności, znikania, efemerycznych "objawień", szaleństwa. W swoich pracach nawiązuje często do klasycznych dzieł filmowych.

Something Must Break

7 sierpnia 2008

Zapraszamy na wystawę Something Must Break organizowaną przez Kronikę i MCK w Mysłowicach w ramach Off Festivalu w Mysłowicach, od 7 do 10 sierpnia 2008.

Muzeum Historii Nienaturalnej

17 maja ‒ 31 lipca 2008

Wystawa jest problemowym ujęciem ważnego wycinka śląskiej kolekcji sztuki współczesnej. Od samego początku ważne przy jej budowa były kwestie: pracy, przemysłu, a nawet wysiłku fizycznego. Zebrane w ramach kolekcji dzieła, choć nie zawsze w sposób dosłowny, ilustrują tutejszą regionalną specyfikę, towarzyszą pełnej zakrętów drodze od radykalnego uprzemysłowienia do pospiesznej de-industrailizacji.

Alfabet Kroniki w Berlinie

3 kwietnia ‒ 20 czerwca 2008

Alfabet Kroniki to swego rodzaju słownik bytomskiej instytucji, a także przegląd zjawisk artystycznych Górnego Śląska. Powstał na zaproszenie 5. Berlin Biennale, prestiżowej imprezy artystycznej, której kuratorami są w tym roku Adam Szymczyk i Elena Filipovic.

Anna Konik. Our Lady's Forever

8 marca ‒ 30 kwietnia 2008

Najnowsza praca Anny Konik Our Lady's Forever powstała na podstawie dramatu napisanego przez młodego, chorego na schizofrenię mężczyznę, którego artystka poznała kilka lat temu. Utwór ten, pełen niezwykłych obrazów zrodzonych przez nadwrażliwą wyobraźnię autora przedstawia historię miłości, która jest marzeniem, żeby móc zmienić się cieleśnie w osobę, którą się kocha.

Sławomir Rumiak. Wyjazd

8 marca ‒ 30 kwietnia 2008

W warstwie fabularnej projekt Wyjazd sprowadza się do realizacji marzenia każdego artysty - udziału w Biennale Sztuki w Wenecji. Rumiak tworzy kopię Pawilonu Polskiego, przypina ją do roweru i jedzie do Wenecji. W czasie podróży miniaturowy pawilon służy mu za schronienie. Kompaktowy i mobilny charakter modelu umożliwia jego łatwe przenoszenie w różne miejsca i montowanie nawet na krótki czas.

Piotr Wysocki. Aldona

8 marca ‒ 30 kwietnia 2008

Aldona to prosta (chociaż nie do końca) historia o miłości, która ma miejsce w małym polskim mieszkaniu. Aldona opowiada o swoim uczuciu do Darka, tęsknocie za bliskością, intymnością. Kamera śledzi bohaterkę podczas zwyczajnych zajęć, kiedy maluje się, ubiera, gotuje.

20092007