Muzeum Historii Nienaturalnej | plakat

Muzeum Historii Nienaturalnej

Muzeum Historii Nienaturalnej | plakat

Wystawa jest problemowym ujęciem ważnego wycinka śląskiej kolekcji sztuki współczesnej. Od samego początku ważne przy jej budowa były kwestie: pracy, przemysłu, a nawet wysiłku fizycznego. Zebrane w ramach kolekcji dzieła, choć nie zawsze w sposób dosłowny, ilustrują tutejszą regionalną specyfikę, towarzyszą pełnej zakrętów drodze od radykalnego uprzemysłowienia do pospiesznej de-industrailizacji.

Wystawa nawiązuje zarazem do całej puli zagadnień pozaartystycznych, takich jak etos i społeczny podział pracy, narodowa tożsamość, lokalna martyrologia, "produkcja" lokalności etc. Powołany w Kronice zostanie tym samym muzealny magazyn dla niefunkcjonalnych "maszyn", niemal archeologiczny w swej naturze, na różny sposób reprezentowanych w najnowszej sztuce polskiej. Zanalizowana będzie praca i jej fizyczne manifestacje w postaci maszyn, tym razem pozbawione kompletnie ciężaru skuteczności. Skomplikowane dzieje "historii nienaturalnej", jej katalogowanie wpisują się zarazem w towarzyszącą ludzkości potrzebę kolekcjonowania. Na wystawie zaprezentowane zostaną prace m.in. Adama Garnka, Jerzego Lewczyńskiego, Igora Krenza, Cezarego Bodzianowskiego, Józefa Robakowskiego.

Otwarciu towarzyszy promocja książek Imhibition i Oskar Hansen's MOMA (godz. 17:00),
koncert Anny Zaradny (godz. 20:00)
oraz finał programu meeting room 02: Hubert Czerepok (godz. 22:00).

wróć do: Wystawy / 2008