Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, a także informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

I. Definicje

 • Administrator: Bytomskie Centrum Kultury z siedzibą przy pl. Karin Stanek 1, 41-902 Bytom, który świadczy usługi drogą elektroniczną.
 • Serwis: zbiór stron internetowych działających w domenie kronika.org.pl.
 • Użytkownik: podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Cookies: dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

II. Cookies Administratora

Administrator Serwisu nie wykorzystuje plików Cookies do zapisu, przechowywania lub odczytu danych na urządzeniu Użytkownika.

III. Cookies zewnętrzne

Serwis zawiera treści multimedialne przesyłane z zewnętrznych serwisów internetowych administrowanych przez podmioty trzecie, dostęp do których może wiązać się z wykorzystaniem Cookies przez administratorów tych serwisów:

 • youtube.com (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA)
 • vimeo.com (administrator cookies: Vimeo, LLC z siedzibą w USA)

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie określić warunki przechowywania plików Cookies na Urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

V. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Aministrator Serwisu świadczy usługę elektronicznej listy subskrypcyjnej (zwanej też newsletterem) dystrybuowanej za pośrednictwem poczty e-mail, której realizacja wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) Administrator informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Bytomskie Centrum Kultury, pl. Karin Stanek 1, 41-902 Bytom.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej iod@becek.pl bądź na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.