Nina Fiocco & Metodo Salgari. Cholula. New York Skyline, rzeźba, 2013

The Wall. Art Face To Face With Borders, Careof DOCVA w Mediolanie

Nina Fiocco & Metodo Salgari. Cholula. New York Skyline, rzeźba, 2013

Artyści: Paweł Althamer, Wojciech Doroszuk, Magda Fabianczyk, Giuseppe Fanizza, Nina Fiocco and Metodo Salgari, Khaled Jarrar, Giovanni Morbin, Marina Naprushkina, Joanna Rajkowska, REP, Santiago Sierra, Stephanie Syjuco, Grzegorz Sztwiertnia, Łukasz Trzciński, Krzysztof Wodiczko, Piotr Wysocki i dokumentacje.

"Some stagger and fall, after all it's not easy
Banging your heart against some mad buggers"
Pink Floyd, Outside The Wall

Wystawa The Wall. Art Face To Face With Borders podejmuje temat granic w sztukach wizualnych w ujęciu społeczno-politycznym, ekonomicznym, historycznym i egzystencjalnym.

Tytuł nawiązuje do Muru Berlińskiego, będącego przez kilka dekad kluczowym punktem zagranicznej polityki krajów po obu stronach "żelaznej kurtyny", a dziś stanowiącego popularny na Zachodzie Europy wzór "Ost-algicznej" pamiątki z podróży.

Z drugiej zaś strony, odnosi się do pop-kultury i legendarnego albumu grupy Pink Floyd opowiadającego o murze oddzielającym artystę od odbiorcy, ale również barierze ciemnych doświadczeń, które stają się paradoksalnym warunkiem każdej twórczości.

Berliński mur przez lata zimnej wojny ucieleśniał stałą konstrukcję polityki zagranicznej wielu krajów, swojego i obcego, przyjaciela i wroga, wolnego i uciśnionego. Pomimo stanu napięcia i zamrożonogo konfliktu, mur jawił się jako wygodny politycznie, konfirmujacy i konserwujący rozpoznane działania. W dzisiejszej ponowoczesności granice stały się płynne, a historia pomimo koncepcji jej końca, proklamowanej przez Francisa Fukuyamę, wciąż odsłania szereg nowych linii podziałów.

Nowe granice i ich planowanie powstają oparciu o dziedzictwo kulturowe czy religijne, bazując najczęściej na wyobrażeniu stałego konfliktu, np. koncepcja starcia cywilizacji Samuela Huntingtona postulowana w polityce USA lub odnawiane myśli o zmierzchu Zachodu. Niektóre są symptomem lęku przed nowym Innym, będącym raczej rezultatem kolonialnego dziedzictwa , skutkującym wzrostem populistycznych wypowiedzi ksenofobicznych, aż po restrykcje dla nielegalnych imigrantów. Inne zostały ujęte technokratyczną, polityczną barierą ram Schengen, inaczej odczuwalną na południu i wschodzie Europy (np. dzisiejsza kwestia Ukrainy) czy murem odgradzającym Izrael od Państwa Palestyny.

Problem granic domaga się też cielesnej recepcji zagadnienia. Punktem zerowym wszelkiego działania czy świadomości jest nasze ciało, a w sensie społecznym pojedyncze, podmiotowe ciało obok drugiego. Dwa ciała inicjują ekonomię (np. wymianę), trzy - politykę (wypracowanie wzajemnych pozycji). W szerszym rozumieniu mur oznacza opór, większą, przerastającą nas strukturę i jeden z warunków tworzenia, włącznie z lękiem i popędem śmierci.

Wystawie towarzyszy publikacja z tekstami pisarzy i teoretyków sztuki oraz dokumentacją prac. W kolejnych odsłonach wystawa będzie się powiększać o dzieła artystów pokazujących zagadnienie granic w glokalizacyjnym ujęciu danego miejsca.

Wystawa jest współorganizowana przez Fundację Imago Mundi i CSW Kronika w Bytomiu.
http://placecalledspace.org

Projekt powstał dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.i Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie.


Careof DOCVA
via Giulio Cesare Procaccini 4
Milan, Italy

http://www.careof.org/IT/inside_2014_THEWALL.html

  • Wystawa
  • 13 stycznia ‒ 18 lutego 2015
  • kurator: Stanisław Ruksza
  • miejsce: Careof DOCVA, Mediolan
  • we współpracy z CSW Kronika i Fundacją Imago Mundi
wróć do: Wystawy / 2015