Philipp Heinze | Nocturnal Times

Paul Philipp Heinze. Nocturnal Times

Philipp Heinze | Nocturnal Times

Instalacja audiowizualna Nocturnal Times Paula Philippa Heinze odsłania głębokie i nieoczywiste, a zarazem nieodłączne aspekty Black Metalu, które ujawniają moc przyciągającą do niego zróżnicowane grupy społeczne.

Paul Philipp Heinze – ur. 1981 w Lipsku. Studiował na UDK w Berlinie, ERBA w Nantes oraz HGB w Lipsku, gdzie otrzymał dyplom z wyróżnieniem (MFA). Dorastając w byłej NRD,  Heinze przypisuje politycznej transformacji z socjalizmu do kapitalizmu rolę kluczowego wpływu na jego myślenie krytyczne w odniesieniu do społeczeństwa. Na jego postkonceptualne podejście do sztuki miały wpływ: teoria krytyki instytucjonalnej i estetyki relacyjnej, a także, równie mocno: ruchy anty-sztuki, sytuacjoniści czy Fluxus.

O zrozumienie koncepcji instytucji jako "systemu zasad, stanowiących szczególny porządek społeczny" lub "stabilizacja dynamicznych procesów społecznych" Heinze poszerza tradycyjne pojęcie krytyki instytucjonalnej, poprzez przesunięcie punktu ciężkości z nieodłącznych tematów „systemu operacyjnego sztuki"-  którym są muzea, galerie i rynki sztuki - na całe spektrum ludzkiej i nie-ludzkiej egzystencji.

Paul Philipp Heinze eksploruje tematy, takie jak: "konstrukcja tożsamości", "post-humanizm", "gospodarka post-internetu" i "kapitał kognitywny" poprzez techniki artystyczne: instalację, performance i interwencje. Opisuje swoją pracę jako bildhauerisch (rzeźbiarską), w najszerszym tego słowa znaczeniu, jednocześnie podkreślając "walory zmysłowe" konceptów.

Wspłpracuje z różnymi artystami, jego prace prezentowane były na licznych wystawach, w: Teatr Studio w Warszawie (2014), S T O R E w Dresden (2014), Art Museum w Magdeburgu (2014), Gallery of the Ministry of Culture Pristina (2013), ADDS DONNA w Chicago (2013), Laden für Nichts w Lipsku (2013), Artplay Moscow (2013), PROGR Bern (2012), Maison de l’Architecture w Nantes (2011), Gallery Duplex w Sarajewie (2011), Kunsthalle Exnergasse w Wiedniu (2011), Black Door w Istanbule (2010), Galerie Hafenrand w Hamburgu (2010).

Projekt powstał w ramach organizowanego wspólnie przez Fundację Imago Mundi i CSW Kronika projektu Sound Stories.

Sound Stories jest raczej opowieścią niż cyklem wystaw. Przywodzi zarówno intymny zapis doświadczania transformacji, jak i kształtowania się postaw antysystemowych. Pierwsze lata  kapitalizmu stanowiły szczególny moment w dawnej Europie Wschodniej. Globalizowanie się lokalnej kultury, budowa „profesjonalnego” obiegu „dóbr kultury” stanowiło nie tylko szczególne tło, ale odgrywało pierwszoplanową rolę. Pomimo tego wyczuwalna jest pewna odrębność. Tę osobność kreślimy w szeregu narracji nie za pomocą wystawy, ale właśnie przypisów, komentarzy, wyimków. Nocturnal Times Paula Phillippa Heinze to pierwszy rozdział Sound Stories.

Uczestnicy: (...) Phillip Heinze, Agnieszka Kilian, Mateusz Kula, Stanisław Ruksza (…)

Zadanie jest wspłfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Projekt realizowany jest przy wsparciu Fundacji Wspłpracy Polsko-Niemieckiej.

  • Wystawa
  • 29 listopada 2014 ‒ 31 stycznia 2015
  • artysta: Paul Philipp Heinze
  • w ramach projektu Sound Stories
wróć do: Wystawy / 2014