Biuletyn Kroniki #1

"Biuletyn Kroniki" to elektroniczne czasopismo podsumowujące wystawy organizowane w CSW Kronika. Znajdują się w nim teksty kuratorskie, mapy z opisami dzieł, fotodokumentacje wystaw, teksty teoretyczne rozwijające wątki zakończonych ekspozycji oraz wywiady z artystami.

W numerze pierwszym opracowanie wystaw: Martyna Wolna Gorzko, gorzko, Adelina Cimochowicz Jak się dziś czujecie?, Nie mów mi, jak mam żyć.
Wiedzę o wystawach rozwijają teksty Pod cienką warstwą lukru Agaty Stronciwilk, Wywiad Martyny Wolnej z samą sobą, Wywiad Jakuba Gawkowskiego z Adeliną Cimochowicz oraz Sześć książek, sześć opowieści Eweliny Lasoty.


Redakcja: Paweł Wątroba | Teksty: Adelina Cimochowicz, Jakub Gawkowski, Katarzyna Kalina, Ewelina Lasota, Agata Stronciwilk, Paweł Wątroba, Martyna Wolna, Helena Zakliczyńska | Projekt, skład, fotodokumentacje: Marcin Wysocki | CSW Kronika 2018

wróć do: Publikacje / 2024-2015