HateFree?

Katalog HateFree? jest podsumowaniem projektu, który był reakcją na nasilające się zjawisko mowy nienawiści wobec mniejszości w Europie środkowo-wschodniej a w szczególności nienawistnych postaw wobec Romów.

Artyści na wystawie HateFree? stoją po stronie stygmatyzowanych z powodu swej odmienności. Analizują mechanizmy definiujące pewne grupy jako gorsze od innych czy społecznie wykluczone i wskazują niebezpieczeństwo wynikające z eskalacji nienawiści w naszym społeczeństwie.

W projekcie dominuje minimalizm. Trzy wersje językowe katalogu i stojący za nimi system odnośników do prac i ich opisów stał się pretekstem do stworzenia nienarzucającego się ornamentu. Nawiązuje on do motywów charakterystycznych dla kultury romskiej także przez kolory – niebieski zielony i czerwony – kolory diaspory romskiej. Forma jaką ma okładka katalogu jest próbą powielenia cech jednej z prac prezentowanych na wystawie - jej koloru i faktury. Pracą tą było alternatywne, ruchome muzeum kultury romskiej pokryte piktogramami powstałymi podczas warsztatów z nastolatkami ze wsi Rankovce niedaleko Košic na Słowacji.


Redakcja: Zuzana Štefková | Projekt graficzny i skład: Marcin Wysocki  | ISBN 978-83-61853-25-1 | C2C circle of curators and critics, Praga 2018

Projekt finansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

  • Publikacja
wróć do: Publikacje / 2022-2015