HateFree?

Idea wystawy jest oparta na założeniu, że niska pozycja mniejszości romskiej w naszym społeczeństwie wynika z systematycznej nieskuteczności mechanizmów, które powinny zapewniać godne warunki życia wszystkim ludziom, bez względu na ich kolor skóry czy pochodzenie etniczne.

Społeczność romska w Europie Środkowej i Wschodniej mierzy się z dyskryminacją pod różnymi postaciami, od nierówności w dostępie do dobrej jakości edukacji i legalnego zatrudnienia, po ataki na podłożu etnicznym. 

Artyści na wystawie HateFree? stoją po stronie stygmatyzowanych z powodu swej odmienności. Analizują mechanizmy definiujące pewne grupy jako gorsze od innych czy społecznie wykluczone i wskazują niebezpieczeństwo wynikające z eskalacji nienawiści w naszym społeczeństwie. Jednocześnie demonstrują wiarę w symboliczną moc gestu artystycznego wyrażającego solidarność, a także jego konkretne skutki poza wąsko zdefiniowanym światem sztuki.

W ramach wystawy zaprezentowana zostanie kompozycja muzyczna Polonez à la Romanes - mediacja pomiędzy rygorystyczną formą polskiego tańca narodowego a muzyką romską. Projekt artystyczny Magdy Fabiańczyk powstał w Bytomiu, we współpracy z kompozytorami: Anitą Sułkowską oraz Ersadem Kamińskim, a także lokalną aktywistką Angelą Mirgą-Piotrowską.

 

We współpracy z Circle of Curators & Critics.

Podziękowania dla Ogólnoszktałcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu za pomoc przy realizacji projektu Magdy Fabiańczyk.

Projekt finansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

  • Wystawa
wróć do: Wystawy / 2018
zobacz też: HateFree? w Archiwum