Najpiękniejsza katastrofa

udział biorą: Kolektyw APART, Karolina Brzuzan, Mikuláš Černík, Sara Czyż, Marcin Doś, Krzysztof Jung, Tamás Kaszás, Michal Kindernay, Diana Lelonek, Barbara Sass, Marta Senk, Pavel Sterec, Tereza Stöckelová, Vladimír Turner

Najpiękniejsza Katastrofa prezentuje głosy artystek, aktywistów, naukowczyń z Europy Środkowej, łączące zainteresowanie kryzysem klimatycznym z poszukiwaniem alternatywnych modeli przyszłości. Nawiązując do szczytu klimatycznego ONZ (COP24), organizowanego w Katowicach - centrum poprzemysłowego Górnego Śląska, projekt otwiera przestrzeń do krytycznej dyskusji nad miejscem człowieka w środowisku naturalnym, a także nad końcem znanego nam świata, podając w wątpliwość newage’ową wizję ekologii i dobrej Matki Ziemi.

Będąc pod wpływem globalnego rynku, wielkiej polityki i transmitujących koniec świata mediów, wszyscy jesteśmy jednocześnie widzami i uczestnikami nadchodzących zmian. Wystawa Najpiękniejsza Katastrofa stawia pytania o zaangażowanie, aktywizm i indywidualną odpowiedzialność, a także realny i wyobrażony wpływ na walkę ze zmianami klimatu. Współczesny neoliberalizm przerzuca odpowiedzialność za potencjalną katastrofę na barki pojedynczego człowieka, jednocześnie promując konsumpcję – tyle, że „świadomą”, „zieloną” czy „zrównoważoną”.

W obliczu nadchodzącej katastrofy, należałoby oprócz zwiększania świadomości i przeprowadzania interwencji w celu ochrony środowiska, przemyśleć samo pojęcie natury i nowe modele międzygatunkowego współżycia. Oprócz lamentów i aktywnego działania, warto szukać nowych rozwiązań, wykraczających poza prostą dychotomię czystej natury i toksycznej cywilizacji. Ale jak przezwyciężyć kryzys, gdy nie ma jedzenia, które możemy zjeść, ubrania, które możemy kupić, ani energii, którą możemy zużyć nie uczestnicząc jednocześnie w łańcuchu destrukcji, wyzysku i cierpienia?

Wystawie towarzyszy publikacja, na którą składają się m. in. eseje Marcina Dosia i Lukáša Likavčana oraz rozmowa Marleny Wilczak z Ewą Bińczyk.


Program:

1.12.2018 (sobota), godz. 19:00, CSW Kronika - Bytom
otwarcie wystawy, podczas którego na żywo zagra FOQL

7.12.2018 (piątek), w godz. 16:00 - 20:00, CSW Kronika - Bytom
Zielony Anarchizm i Nieposłuszeństwo Obywatelskie – warsztaty
pokaz filmu Behind the Fossil Curtain, reż. Vladimir Turner
Aktywizm kontra negocjacje: strategie dla ruchu klimatycznego - panel dyskusyjny z udziałem m. in. Mikuláš Černík (Limity Jsme My), Marta Senk (aktywistka anarchistyczna), Monika Sadkowska (Obóz dla Klimatu), Jakub Gawkowski

4.01.2019 (piątek), godz. 18:00, CSW Kronika - Bytom
finisaż z oprowadzaniem kuratorskim oraz spotkanie z Marcinem Dosiem - lokalnym aktywistą oraz prekursorem alternatywnej turystyki postindustrialnej na Śląsku

9.02.2019 (sobota), godz. 17:00, LOM Space - Bratislava
Projekcja filmu autorstwa Kolektywu APART pt. The Most Beautiful Catastrophe, prezentacja publikacji podsumowującej oraz dyskusja z Jakubem Gawkowskim - kuratorem projektu oraz Kolektywem APART


Partnerzy:

     

Projekt "Najpiękniejsza katastrofa" jest współfinansowany przez rządy Czech, Polski, Słowacji i Węgier z grantu Wyszehradzkiego w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Celem funduszu jest rozwój idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.

 

More information
For more details about the project contact Katarzyna Kalina:
katarzyna.kalina[at]kronika.org.pl

Read more about the Visegrad Group
http://www.visegradgroup.eu/about

Read more about the Visegrad Fund
www.visegradfund.org

  • Wystawa
wróć do: Wystawy / 2018