identyfikacja wizualna projektu: Iwa Oberman

Axis Mundi. Projekt edukacyjny

identyfikacja wizualna projektu: Iwa Oberman

Axis mundi - oś kosmiczna to idea symbolicznego środka, uważanego za stabilny element wszechświata, stanowiąca podstawę kosmogonii w dawnych kulturach. Według wierzeń na osi tej następowało mityczne zatrzymanie czasu, co umożliwiało kontakt zarówno z przeszłością, jak i przyszłością.

Symbolicznym środkiem mogło być święte drzewo, góra kosmiczna, słup czy filar, wokół których kumulowało się życie danej społeczności. Współczesny wymiar tej idei to indywidualne centrum świata, które porządkuje ludzkie działania i cele, daje poczucie bezpieczeństwa i harmonii. Może być nim domowe zacisze, rodzina, łono natury, wspólnota religijna, pozytywne emocje czy wewnętrzny spokój. Podczas warsztatów będziemy poszukiwać i identyfikować wyobrażenia na temat współczesnych form Axis mundi, które mogłyby uporządkować pogrążony w chaosie Bytom, ale też indywidualne historie najmłodszych uczestników, w które niejednokrotnie wkradł się społeczny nieład ze względu na brak domu rodzinnego, zaniedbania wychowawcze lub wykluczenie społeczne. Punktem wyjścia refleksji nad Axis mundi będą pozytywne i negatywne aspekty życia codziennego, m. in. sytuacja kryzysowa, odmienność etniczna, obyczaje budujące wspólnotę czy przestrzeń wspólna. Dzieci, wraz z zaproszonymi do projektu artystami, spróbują w sposób metaforyczny uporządkować te różnorodne przestrzenie oraz aspekty życia, by wspólnie stworzyć realizacje artystyczne symbolizujące tytułowy Axis mundi.

Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu interaktywnych warsztatów, podzielonych na część merytoryczną i praktyczną. Podczas części merytorycznej dzieci zapoznają się między innymi z takimi tematami jak: tolerancja, narodowość, integracyjne funkcje muzykowania, elementy psychologii, filozofii i wiedzy o kulturze. Omawiane tematy posłużą dzieciom w części praktycznej do stworzenia wraz z artystami instalacji, kolaży, tekstów i kompozycji dźwiękowych, stworzonych na bazie wymiany wspólnych doświadczeń dorosłych specjalistów z młodymi uczestnikami.

Po zakończeniu części warsztatowej powstanie zbiór materiałów edukacyjnych w formie zeszytu, będący pomocą dydaktyczną do przeprowadzenia kolejnych warsztatów, w którym zostaną opracowane treści z przeprowadzonych działań. W skład materiałów wejdą propozycje zadań dla dzieci, pomoce dydaktyczne, rysunki uczestników i komentarze prowadzących oraz zaproszonych artystów. Materiały w formie drukowanej staną się nie tylko kolejną propozycją na spędzenie wolnego czasu, ale będą też pomocą edukacyjną. Zbiór materiałów zostanie również udostępniony w formie elektronicznej, na licencji Creative Commons do użytku publicznego, aby ponadlokalnie popularyzować efekty działań projektu oraz umożliwić realizację podobnych warsztatów we własnym zakresie.


Partnerzy projektu: Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytomiu, Prywatna Szkoła Podstawowa "Akademia Montessori" w Katowicach, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bytomiu, Świetlica polsko-romska “Amaro Strychos” przy Szkole Podstawowej nr 16 w Bytomiu.

Sponsorzy: Ferox Energy Systems Sp. z o.o., HEFT

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  • Wydarzenie
  • Edukacja
  • Warsztaty
wróć do: Wydarzenia / 2019