Najpiękniejsza katastrofa

Wszyscy jesteśmy jednocześnie widzami i uczestnikami zmian, prowadzących do końca znanego nam świata. Wystawa, działania oraz publikacja (...)  to efekty projektu Najpiękniejsza Katastrofa, stawiającego pytania o zaangażowanie, aktywizm i indywidualną odpowiedzialność, a także realny i wyobrażony wpływ na walkę ze zmianami klimatu.

Punktem wyjścia jest doświadczenie dnia codziennego, kiedy tuż po przebudzeniu bombardowani jesteśmy apokaliptycznymi wizjami, raportami i informacjami o nieuchronnej katastrofie, napędzanej nadprodukcją odpadów, wycinką lasów, hodowlą zwierząt czy wydobyciem i spalaniem paliw kopalnych. Widoczna na horyzoncie katastrofa powodowana jest ludzką chciwością i cynizmem, bo przecież nie ignorancją – sytuacja, w której się znaleźliśmy oraz perspektywy na przyszłość są więcej niż jasne. Pytanie tylko, czy jesteśmy w stanie pojąć, z czym tak naprawdę się zmagamy. Z drugiej strony, współczesny neoliberalizm przerzuca odpowiedzialność za potencjalną katastrofę na barki pojedynczego człowieka. Mimo że politycy znają skalę problemu oraz jego źródła, konsekwencjami próbują obarczyć najsłabszych.

Bezpośrednią inspiracją do stworzenia Najpiękniejszej Katastrofy była informacja o organizacji Szczytu Klimatycznego ONZ w sercu poprzemysłowego Górnego Śląska, regionu, którego historię zdefiniował przemysł ciężki i górnictwo, a miasta są dziś jednymi z najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Jak wygląda globalna katastrofa ekologiczna i szóste wymieranie z perspektywy Bytomia, średniej wielkości miasta, które do dziś odczuwa skutki wieloletniego wydobycia węgla? W jakim wymiarze postępujące zmiany klimatyczne i dewastacje środowiska dostrzegalne są na bytomskich ulicach, w mieszkaniach, na szpitalnych oddziałach? Aby stworzyć wspólny front walki ze zmianami klimatu, konieczne jest budowanie powiązań między tym co lokalne i planetarne, na poziomie edukacji, zrozumienia codziennych sytuacji, refleksji politycznej, naukowej i artystycznej. Trudno jednak o myślenie w kategoriach globalnej wspólnoty, kiedy do głosu dochodzą wyraźne i ostre jak brzytwa narodowe, lokalne i neo-plemienne podziały.

Jakub Gawkowski, kurator projektu Najpiękniejsza Katastrofa oraz redaktor publikacji.


Redakcja: Kuba Gawkowski, Paweł Wątroba | Teksty: Nils Agger, Ewa Bińczyk, Mikuláš Černík, Marcin Doś, Jakub Gawkowski, Lukáš Likavčan, Monika Sadkowska, Marta Senk, Marlena Wilczak | Projekt graficzny, skład, zdjęcia, ilustracje: WYSOCKI | ISBN: 978-83-61853-29-9 | CSW Kronika, Bytom 2019

Partnerzy:
     

Projekt "Najpiękniejsza Katastrofa" jest współfinansowany przez rządy Czech, Polski, Słowacji i Węgier z grantu Wyszehradzkiego w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Celem funduszu jest rozwój idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.

  • Publikacja
wróć do: Publikacje / 2024-2015