Krzycz, Siostro, krzycz!

Publikacja herstoryczna i queerstoryczna, podsumowująca projekt "Krzycz, Siostro, krzycz!" oraz katalog wystawy. Dostępna w druku, a także w wersji cyfrowej.

Podsumowaniem projektu jest publikacja, w której kontynuujemy wątki herstoryczne łączące dzieje XX wieku ze współczesnością. Historie naszych bohaterek: Kathe Cöhn, Friederike Marianne Guttman, Lili Dzierzgowskiej, Małgorzaty, Grety, Marii Potrzeby, Claude Cahoon i Marcel Moore dają wgląd w traumatyczne losy kobiet w czasach narodowego socjalizmu. Każda z nich jest dla nas tak samo ważna, bez względu na długość biogramu. Dyskryminowano i prześladowano je ze względu na żydowskie pochodzenie, bezrobocie, pracę seksualną, chorobę dziedziczną, zaangażowanie polityczne, orientację seksualną czy działalność wywrotową. Odarto je z godności i człowieczeństwa, a niektórym odebrano również prawo do życia. Nie wszystkie mogły opowiedzieć własne historii, dlatego tak ważne jest dla nas, aby na stronach tej książki oddać im głos.

Dodatkową bohaterką publikacji jest Diane Torr, której biografia toczy się w tle narodzin ruchu LGBTQ+ i trzeciej fali feminizmu w Stanach Zjednoczonych, a także rewolucji gender i kobiecego empowermentu. Queerowa artystka pojawia się tutaj nieprzypadkowo. Na wystawie Krzycz, Siostro, krzycz! obecna była pośrednio, poprzez wspomnienie z jej warsztatów, w których uczestniczyła Lidija Mirković. To pozytywny przykład na to, że wzmacniające herstorie mogą przenikać się i aktualizować w obszarze sztuk wizualnych.

Podkreślając edukacyjny wymiar projektu, publikację wieńczymy scenariuszami warsztatów antydyskryminacyjnych, łatwych do przeprowadzenia przez dowolną osobę, która widzi potrzebę ich zorganizowania. Zachęcamy do korzystania z nich, zarówno indywidualnie, jak i grupowo – w szkołach, organizacjach czy społecznościach lokalnych. Niech siostrzany krzyk niesie się dalej.
(fragment wstępu)

Projekt „Krzycz, Siostro, krzycz!” dofinansowano ze środków Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft) w ramach programu „Historia lokalna”.

  • Publikacja
wróć do: Publikacje / 2024-2015