Workers of the Artworld Unite

Workers of the Artworld Unite to wydawnictwo towarzyszące popularyzującej wystawie, która posługując się językiem sztuki i działaniami artystycznymi, stawia sobie za cel zobrazowanie aktualnych problemów ekonomicznych artystów, kuratorów oraz instytucji zajmujących się sztukami wizualnymi w Polsce, a także miejsca czy statusu sztuki oraz jej twórców w polu społecznym.

W zbiorowym projekcie udział wzięli między innymi: Bogna Burska, Marta Frej, Rafał Jakubowicz, Szymon Kobylarz, Przemysław Kwiek oraz Grupa Azorro. Dokumentacji fotograficznej z wystawy w CSW Kronika towarzyszą teksty podejmujące problematykę funkcjonowania twórców na polskim rynku sztuki, w tym sytuację bytową współczesnego artysty.

Link do pliku: POBIERZ WERSJĘ CYFROWĄ

Redakcja: Stanisław Ruksza | Teksty: Agata Cukierska, Katarzyna Górna, Mikołaj Iwański, Agnieszka Kilian, Stanisław Ruksza, Karol Sienkiewicz, Kuba Szreder, Jarosław Urbański | Projekt graficzny, skład, łamanie: M. Wysocki | ISBN 978-83-61853-80-0 | CSW Kronika, Bytom 2013

  • Publikacja
wróć do: Publikacje / 2014-2005