Rękawiczki Jeffa Koonsa

Publikacja stanowi podsumowanie wystawy Rękawiczki Jeffa Koonsa, która odbyła się w CSW Kronika w 2012 roku.

Zawiera dokumentację prezentowanych dzieł, zapis debaty towarzyszącej wystawie oraz teksty i rozmowy z artystami, których osią jest problematyka współczesnych procesów produkcji i ewoluującej wraz z nimi kategorii autorstwa. W książce poruszono także temat artystycznych reprodukcji i trawestacji, zmieniającego się statusu ontologicznego dzieł sztuki oraz kwestii prawa własności w dobie społeczeństwa cyfrowego.

Redakcja: Agnieszka Kilian, Stanisław Ruksza | Teksty: Łukasz Białkowski, Agnieszka Kilian, Daniel Muzyczuk, Magda Ujma, Ewa Opałka, Anna Maciuk, Stanisław Ruksza | Tłumaczenie: Anna Maciuk, Karolina Kolenda, Arkadiusz Półtorak | Projekt: Agata Biskup | ISBN 978-83-61853-64-0 | CSW Kronika, Bytom 2012

  • Publikacja
wróć do: Publikacje / 2014-2005