fot. Marcin Wysocki

Plica Polonica

fot. Marcin Wysocki

„Kobiecie z poznańskiego (Drasko) ciota zadała kołtun, «nasiawszy jej psich kudłów w nogę», od czego noga poczęła się ropić a w ranie robiło się dzikie mięso, pośród którego wyrastały, te zaś w oczach cioty kręciły się, mieniąc w tęczowych kolorach.”

- H. Dobrzycki, O kołtunie pospolicie «Plica polonica» zwanym

Plica polonica to łacińska nazwa oznaczająca kołtun polski. Ma on w Polsce bogatą historię, znany był jeszcze na początku XX wieku, i choć „schorzenie” zwane kołtunem obserwowano także w innych krajach, to nigdzie nie występowało tak masowo, jak w Rzeczypospolitej.

Wystawa Plica Polonica, bazując na zjawisku oraz nawiązując do pejoratywnego znaczenia pojęcia, które wykształciło się w XIX wieku, ukazuje obecną sytuację Polski, w kontekście efektu zachodzących w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat procesów modernizacyjnych oraz towarzyszących im porażek i sukcesów. W dzisiejszej potransformacyjnej rzeczywistości słowo nabiera nowych znaczeń. Projekt stara się odnaleźć i zobrazować dzisiejszą "kołtunerię" kulturową, prezentując prace artystyczne, które jak papierek lakmusowy, ukazują kwestie najbliższe debacie społecznej, a także drugorzędne elementy codziennego życia: przyzwyczajenia, potrawy, rozgrywki sportowe, ikonosferę ulicy, pamiątki historyczne, polskie kino czy modę.

Niniejsza publikacja jest zbiorem osobliwości związanych z projektem, złożonym z tekstów oraz części prac z wystawy i stanowi dokument spotkania. Plica Polonica wpisuję się w cykl działań wystawienniczych bytomskiej Kroniki, realizującej pośród różnych swoich celów, również program służący zbadaniu i poszerzeniu współczesnego "polskiego imaginarium".


Projekt zrealizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  • Publikacja
wróć do: Publikacje / 2014-2005