fot. Agata Cukierska

A Place Where We Could Go

fot. Agata Cukierska

Tytuł A Place Where We Could Go, zapożyczony z piosenki Jeremy'ego Jaya, jest nazwą części międzynarodowego programu Projekt Metropolis współorganizowanego przez Fundację Imago Mundi i CSW Kronika w Bytomiu. Książka o tym samym tytule dokumentuje działania artystów na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim: ich spotkania z lokalnymi społecznościami, z historią i teraźniejszością, wreszcie z innymi artystami.

Działanie A place... skupiało się na odkrywaniu i współkształtowaniu tytułowych miejsc, do których możemy się udać, aby je eksplorować i poznawać. Program używa sztuki jako narzędzia wiedzy, podejmuje dyskusję wokół naznaczonych stereotypami miejsc o skomplikowanej tożsamości, wydobywając zarazem zapomniane przestrzeni mentalne Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz kręśląc nową ikonografię regionu.

Niezależnie od kontekstu działań projektu - szybko zmieniającej się, największej polskiej metropolii, istotny jest szeroki pejzaż tematyczny. Wiele zagadnień, m.in.: pamięci, pracy nad archiwami, polskiej transformacji oraz blasków i cieni modernizacji, przemian pracy, przyszłości regionów postindustrialnych, stanowi punkt wyjścia do nowych podzbiorów wystaw, mniejszych narracji. Region jest tutaj pomyślany zatem jako matryca, z glokalnie ujętymi kwestiami (myśl globalnie, działaj lokalnie), do uniwersalnego odczytania również w innych miejscach

Niniejsza publikacja celowo nie tworzy zwartej całości. Jest zestawem różnych autonomicznych realizacji artystów, uzupełnionych tekstami zaproszonych gości, swoistym świadectwem spotkania różnych grup, dla których "klejem społecznym" stała się sztuka.

- Stanisław Ruksza, kurator projektuRedakcja: Stanisław Ruksza | Teksty: Daniel Brożek, Teresa E., Pablo Larios, Christoph Tannert, Agata Tecl-Szubert, Łukasz Trzciński, Stanisław Ruksza, Jarosław Urbański, Dariusz Zalega | Projekt graficzny, skład: Tomasz Bierkowski | Fundacja Imago Mundi i CSW Kronika, Bytom 2014

  • Publikacja
  • Projekt Metropolis
  • 2014
  • redakcja: Stanisław Ruksza
  • Fundacja Imago Mundi i CSW Kronika, Bytom 2014
  • nakład wyczerpany
wróć do: Publikacje / 2014-2005