Piotr Bujak | Glee | 2013

Piotr Bujak. Volume 1: Fifteen Feet Of Pure White Snow

Piotr Bujak | Glee | 2013

Piotr Bujak definiuje siebie jako artystę-badacza zajmującego się uprawianiem nauki poprzez sztuki audiowizualne. Jego wystawa w Kronice składa się z serii wielokanałowych instalacji (wideo-haiku, wido-aforyzmy) audiowizualnych tworzących rodzaj anty-kompasu.


Artystę interesują zagadnienia związane z kulturą konsumencką i jej wpływem na generowanie się nowych rodzajów obsesji czy traum zarówno w kontekście indywidualnym, jak i społecznym. Ciekawią go współczesne media i ich zdolność do reprodukcji informacji, a także wynikające z tego nowe zagrożenia, manipulacje oraz kwestia Innego w kontekście krytyki kapitalizmu.

Formalnie jego myślenie o sztuce korzysta z tradycji awangardy Zachodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Piotr Bujak stara się łączyć maksymalny rygor konceptualny z minimalną ilością środków ekspresji.

Jak mówi artysta: "Moje aktualne rozważania nad współczesnym chaosem intelektualno-wizualnym skupiają się przede wszystkim na kwestii nieograniczonego dostępu do informacji oraz nieskrępowanych możliwości przetwarzania tejże informacji przez środki masowego przekazu. Interesuje mnie śledzenie zmian jakie zachodzą (jeśli zachodzą) w samym materiale źródłowym jaki jest przetwarzany. Frapuje mnie to w odniesieniu do konsumeryzmu medialnego. Ciekawi mnie, jakie może być dalsze życie "echa" tak rozumianego obiegu informacji, wynikającej z niego dysharmonii i wpływu tegoż na kształtowanie się traum społecznych".

Piotr Bujak (ur. 1982r.) - artysta wizualny. Używa różnych mediów. Ukończył San Francisco Art Institute (wychowanek Lynn Hershman) i Akademię Sztuk Pieknych w Krakowie. Mieszka w San Francisco i Krakowie.

Wstęp wolny!

  • Wystawa
wróć do: Wystawy / 2013