Grzegorz Klaman. Czarny Świt

Wystawa Czarny świt Grzegorza Klamana prezentuje ostatnie prace artysty. Oś wystawy stanowią dwa projekty: Śnienie oraz Solidarity Guerilla.


Śnienie jest rozwinięciem pracy, którą Klaman prezentował na wystawie towarzyszącej Manifesta 2012 w Genk. To wideoinstalacje składające się z metalowych szafek roboczych (na śląsku zwane szpindami) zawierających monitory wyświetlające wywiady z górnikami pracującymi niegdyś w kopalniach, świadkami i uczestnikami minionej historii. Projekty Klamana wydobywają na powierzchnię stłumione głosy, echa, impresje, szepty, fragmenty wspomnień i relacji i wpisują je w bieżącą sytuację i przestrzeń. Na wystawie w Kronice szafki ożyją, otrzymując, wspomaganą tłokami, postindustrialną ruchomą formę.

Z kolei Solidarity Guerilla to prototyp samochodu partyzanckiego, złożonego z fabrycznego wozu dostawczego oraz atrapy broni (projekt jest prototypem), służącego możliwej obronie własnych interesów np. ochronie manifestacji, strajku czy lokatorów przed eksmisją. Projektowi będą towarzyszyć sesje zdjęciowe z potencjalnymi użytkownikami, np. przedstawicielami związków zawodowych, squttersami, aktywistami czy innymi społecznościami, dla których taki wóż mógłby być użyteczny. Dokumentacje z sesji zdjęciowych będą trafiać na wystawę w Kronice. Tytułowy Czarny świt możemy odczytywać w kontekście Solidarity guerilla niczym quasi-anarchistyczną nazwę/zapowiedź nadchodzących rebelii.

Obie prace zostaną pokazane na wystawie wraz z wcześniejszymi pracami Grzegorza Klamana z innego postindustrialnego miejsca silnie naznaczonego historią - Stocznią Gdańską, gdzie mieści się założony przez artystę Instytut Sztuki Wyspa (m.in. dokumentacja słynnej Subiektywnej Linii Autobusowej), a także z cyklem filmowym Blow up, kręconym w opuszczonych przestrzeniach kampusu uniwersyteckiego na Florydzie.

Grzegorz Klaman (ur. 1959 r.) - jeden z najbardziej wpływowych artystów sztuk wizualnych swojego pokolenia w Polsce, rzeźbiarz, performer, pedagog, kurator i animator życia kulturalnego, aktywista. Lider niezależnego gdańskiego ruchu artystycznego. Od 1985r. pracuje jako pedagog w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie prowadzi Pracownię Intermedialną, obecnie jako profesor zwyczajny. Założyciel i lider Galerii Wyspa, współautor koncepcji Otwartego Atelier. Prowadził Dawną Łaźnię Miejską (1994-1998) i Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Współzałożyciel Instytutu Sztuki Wyspa na terenie Dawnej Stoczni Gdańskiej. W 2007 roku był stypendystą Fulbrighta na Florida Atlantic University, gdzie w Schmidt Art Center odbyła się jego indywidualna wystawa, a w 2010 roku realizował projekt w Muzeum Nobla w Sztokholmie. Jego prace znajdują się w prestiżowych kolekcjach sztuki w kraju i za granicą. 

__________________________________________________________________________

Projekt powstał w ramach organizowanego wspólnie przez Fundację Imago Mundi, CSW Kronika w Bytomiu i Muzeum Śląskie w Katowicach programu Projekt Metropolis.
Partnerzy projektu Grzegorza Klamana Czarny świt: Kopalnia Guido w Zabrzu, Miasto Sosnowiec

O programie PROJEKT METROPOLIS:

Program Projekt Metropolis podejmuje się stworzenia współczesnego portretu Górnego Śląska i Zagłębia. Otwiera dyskusję artystów wizualnych i dźwiękowych, sztukę traktuje jako narzędzie poznawcze, a nie realizujące przyjęte założenia, życzeniowy obraz.

Celem projektu jest odkrywanie równoległych, istniejących obok siebie: miast w mieście, regionów w regionie. Czy bowiem znamy rzeczywiście nasz region, metropolię, miasta, dzielnice. Czy to jeden wizerunek, a może raczej jest ich wiele? Szereg nakładających się na siebie, przenikających obrazów: życzeniowych, ale i niechcianych, bazujących na tradycji, ale i wyraźnie od niej się odcinających. Metropolis uwzględnia wiele perspektyw: społecznych, ekonomicznych, historycznych, kulturowych, politycznych?

Na działania programu Projekt Metropolis składają się m.in.: rezydencje artystyczne na terenie całego Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz akcje opierające się na aktywności mieszkańców regionu. Podsumowanie projektu (konferencje, wystawy, publikacje) odbędzie się w 2014 roku dużą wystawą w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Organizatorem projektu jest Fundacja Imago Mundi. Partnerem merytorycznym projektu jest CSW Kronika w Bytomiu.

- Stanisław Ruksza, kurator programu Projekt Metropolis.

  • Wystawa
wróć do: Wystawy / 2014