Świetlica sztuki 2007-2011

Świetlica Sztuki 2007-2011 – przewodnik po najważniejszych projektach edukacyjnych zrealizowanych przez CSW Kronika w latach 2007-2011, wzbogacony o bogatą dokumentację fotograficzną.

Raport obejmuje także komentarze dotyczące kondycji polskiej edukacji, przedstawionej z perspektywy artysty będącego ojcem czwórki dzieci w różnym wieku, mieszkajacego w małej warmińskiej wsi oraz nauczyciela szukającego nowych rozwiązań w ramach sformalizowanej edukacji szkolnej. Ponadto zestawienie przypomina rozmowę na temat najważniejszych założeń strategii edukacyjnej CSW Kronika, przeprowadzonej w 2010 r., którą można potraktować jednocześnie jako punkt wyjścia do refleksji dotyczącej relacji kurator-artysta-edukator-odbiorca.

Publikacja otrzymała Główną Nagrodę w Konkursie Edycja 2011/2012.

Redakcja: Agata Tecl | Projekt graficzny i skład: Marcin Wysocki | Projekt okładki: Roża Adamas | Teksty: Jacek Adamas, Łukasz Białkowski, Katarzyna Michalska, Stanisław Ruksza, Agata Tecl | ISBN 978-83-61853-48-0 | CSW Kronika, Bytom 2011

  • Publikacja
  • Edukacja
  • Świetlica Sztuki
wróć do: Publikacje / 2014-2005