Piotr Wysocki. Kamery skierowane do wewnątrz

Książka powstała przy okazji wystawy Granica, Krzyż, Przejście współorganizowanej przez CSW Kronika w Bytomiu i galerię Arsenał w Białymstoku.

Publikacja składa się z trzech części: Tekstów o pracach arysty i wywiadów z nim, wizualnej, quasi-filmowej opowieści złożonej ze zdjęć z kolejnych projektów Piotra Wysockiego, a także dodatków, na które złożyły się elementy towarzyszące wystawom, plakaty wystaw oraz prace osób, z którymi współpracował przy powstawaniu dzieł.

Redakcja: Stanisław Ruksza, Piotr Wysocki | Teksty: Agata Araszkiewicz, Grzegorz Borkowski, Grzegorz Kowalski, Magdalena Mazik, Maria Poprzęcka, Stanisław Ruksza, Karol Sienkiewicz, Agnieszka Tarasiuk, Ewa Małgorzata Tatar, Piotr Wysocki, Tomasz Fudala | Tłumaczenie: Maciej Głogoczowski | Projekt graficzny: Roman Kaczmarczyk | ISBN 978-83-61853-52-7 | CSW Kronika, Bytom 2011

  • Publikacja
wróć do: Publikacje / 2014-2005