Kronika idei dla dzieci

Kronika idei dla dzieci powstała jako rozwinięcie realizowanego przez CSW Kronika projektu Kronika idei, którego podstawowym założeniem jest budowanie platformy wymiany myśli, obszaru dyskusji i konfrontacji poglądów - nie tylko zaproszonych gości, ale także publiczności stanowiącej ważny element każdego spotkania.


Włączenie do dyskusji dzieci jest odpowiedzią na pytanie, co by się stało, gdyby to właśnie one przemówiły. Podstawową ideą projektu jest oddanie głosu dzieciom w formie, która najczęściej w sferze publicznej jest niedopuszczalna. Role się odwracają: tym razem najmłodsi nie są odpytywani, ale sami zadają pytania - głośno, odważnie, bez przymusu, bez tematów zakazanych, niepotrzebnego tabuizowania. Podczas sześciu kolejnych spotkań, które odbyły się w ramach pierwszej odsłony projektu od kwietnia do grudnia 2011 r., dzieci wspólnie z dorosłymi gośćmi dyskutowały na tematy ważne dla każdego myślącego człowieka. Do udziału zostali zaproszeni wybitni artyści, dziennikarze, teoretycy kultury i sztuki, filozofowie i etycy.

Książki powstały na podstawie rozmów w CSW Kronika z zaproszonymi gośćmi: Henryką Krzywonos-Strycharską (O biedzie i bogactwie), Aleksandrem Krajewskim (O przestrzeni), Jackiem Żakowskim (O demokracji), Edwinem Bendykiem (O mocy i nie-mocy internetu), Jaśkiem Melą (O tolerancji) oraz Zbigniewem Mikołejko (O tym, co w życiu najważniejsze).


Kuratorka projektu, moderatorka spotkań: Agata Tecl | Opieka pedagogiczna: Martyna Tecl | Opracowanie rozmów: Iwona Sobczyk | Ilustracje: Aneta Ozorek | ISBN 978-83-61853-44-2 | CSW Kronika, Bytom 2011

  • Publikacja
  • Kronika Idei
  • 2011
  • ISBN: 978-83-61853-44-2
  • CSW Kronika, Bytom 2011
wróć do: Publikacje / 2014-2005