Artur Żmijewski. Trembling bodies / Körper in aufruhr

Drżące ciała. Rozmowy z artystami, wydane przez CSW Kronika w Bytomiu i DAAD w Berlinie, to zbiór rozmów Artura Żmijewskiego z polskimi artystami nurtu krytycznego, m.in. z Pawłem Althamerem, Katarzyną Górną, Andrzejem Karasiem, Grzegorzem Klamanem, Grzegorzem Kowalskim, Katarzyną Kozyrą, Zbigniewem Liberą, Jackiem Markiewiczem, Joanną Rajkowską.

Rozmowy, przeprowadzone w latach 1993-2004, ukazują radykalne postawy artystyczne, analizowane przez pryzmat życia codziennego i polityczno-społecznych transformacji. Stanowią istotny dokument dotyczący przemian w sztuce i obyczajowości w Polsce od lat 90. do dzisiaj. Żmijewski nie jest neutralnym rozmówcą – docieka i domaga się wyjaśnień, jak śledczy.

Szuka materiału wybuchowego, dzięki któremu sztuka krytyczna jako jedyna część polskiej kultury w wolnej Polsce potrafiła stanąć do otwartej konfrontacji ze społecznymi wyobrażeniami nas samych. Książka Żmijewskiego jest godnym pożegnaniem ze sztuką krytyczną i próbą sformułowania nowego programu działań artystycznych, nakreślonego przez artystę w manifeście Stosowane sztuki społeczne.

Książka została zrealizowana dzięki wsparciu ze środków polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autor: Artur Żmijewski | Redakcja: Ariane Beyn, Stanisław Ruksza | Tłumaczenie: Soren Gauger, Maciej Głogoczowski, Krzysztof Kościuczuk, April Lamm, Marcin Wawrzyńczak, Artur Zapałowski | Projekt graficzny: Magdalena Frankowska, Artur Frankowski | ISBN 978-83-61853-08-4 | CSW Kronika, Berliner Künstlerprogramm/ DAAD, Bytom – Berlin 2010

  • Publikacja
  • 2010
  • autor: Artur Żmijewski
  • CSW Kronika, Berliner Künstlerprogramm/ DAAD, Bytom – Berlin 2010
  • ISBN: 978-83-61853-08-4
wróć do: Publikacje / 2014-2005