Rafał Jakubowicz. Bezrobotny

Projekt Rafała Jakubowicza pt. Bezrobotny podejmuje grę z założeniami rzeźbiarskimi w przestrzeni publicznej. Lokalizacja projektu: ul. Łagiewnika 15 (przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu).


Praca odnosi się do litografii Władysława Strzemińskiego pt. Bezrobotni II (papier, 24x31,5 cm), z teki Łódź bez funkcjonalizmu, pokazanych w 1938 roku w Krakowie oraz w Łodzi (obecnie w zbiorach Muzeum Sztuki)

Obrys jednej z postaci (środkowej) został proporcjonalnie powiększony i zrealizowany w postaci żywopłotu (roślina: ligustr pospolity/ligustrum vulgare) przy ul. Łagiewnickiej 15 w Bytomiu, naprzeciw Powiatowego Urzędu Pracy, znajdującego się na peryferiach miasta.

Formę nawiązującą do rysunku Strzemińskiego można rozpoznać tylko z pewnej wysokości, czyli z okien Urzędu Pracy.

Bezrobotny to rzeźba, a właściwie anty-rzeźba, którą trzeba nieustannie pielęgnować, przycinać, by zachowała kształt. Częścią projektu jest wspólne z bytomskim CSW Kronika zwrócenie się z pismem do Powiatowego Urzędu Pracy o przejęcie opieki nad rzeźbą-żywopłotem oraz otoczeniem, zapewniając w ten sposób dodatkowe, skromne a zarazem kontrowersyjne źródło dochodu miejscowym bezrobotnym. Ten swoisty anty-pomnik anonimowego bezrobotnego, petenta Urzędu Pracy, będzie ożywał w momentach pielęgnacji, zwracając w ten sposób uwagę na pracę poniżej kwalifikacji, jaką zazwyczaj oferuje się osobom bezrobotnym (np. prace porządkowe).

Bezrobotny w sposób parodystyczny nawiązuje również do projektowania ogrodów.

Projekt składa się z rzeźby przy ulicy Łagiewnickiej 15 w Bytomiu oraz dokumentacji w CSW Kronika w Bytomiu (Rynek 26).

 

Rafał Jakubowicz (ur. 1974) - artysta wizualny, krytyk sztuki. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu (Uniwersytet Artystyczny), gdzie obecnie prowadzi pracownię Sztuka w Przestrzeni Społecznej. Używa różnych mediów: malarstwa, instalacji, fotografii, filmu, działań w przestrzeni publicznej. Autor wielu znaczących prac ostatniej dekady, m.in. Arbeitsdisziplin (2002), Pływalnia (2003), Forma (2004), Ti tabu dibu daj (2007), Miejsce (2009), SP/PS (2010). Mieszka w Poznaniu.

 

Projekt zrealizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podziękowania za współpracę dla Marka Jarosza (dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów), Roberta Białasa (zastępca dyrektora ds. zieleni miejskiej) i Sabiny Cios (projektant zieleni miejskiej).

  • Wystawa
wróć do: Wystawy / 2012