Projekt: Wyspa

wystawa dla najmłodszych (i nie tylko!)
udział biorą: Agata Biskup i Przemek Czepurko, Mikołaj Długosz, Levon Flyjan, Marek Glinkowski, Marcin Gokieli i Piotr Wysocki, Joanna Rajkowska, Nicolas Reibel i dzieci

w programie: gry i zabawy + warsztaty

23 - 28 sierpnia, godz. 12.00-15.00 Wakacyjna Świetlica Sztuki - wspólne budowanie łódki, opowieści podróżników, gotowanie "w drodze"

Zapisy: CSW Kronika

U podstaw Projektu: Wyspa leży idea demokratyzacji sztuki, włączenia do dyskusji, pracy twórczej na równorzędnych zasadach artystów i dzieci, bez sztucznie tworzonego dystansu, bez budowania dystansującego niepotrzebnego podium. Kiedy najmłodsi stają się pełnoprawnymi partnerami, rodzi się platforma swobodnej wymiany myśli i pomysłów. Chodzi w niej o zderzenie różnych perspektyw i znalezienie sensu istotnego zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Wspólnie stają się twórcami znaczeń.

Projekt: Wyspa jest kolejną, czwartą już wystawą skierowaną przede wszystkim do młodszego odbiorcy. Oscyluje wokół problematyki budzącej całe spektrum skojarzeń. Nie zawsze motyw "wyspy" wiąże się z pięknym snem, utopijną wizją idealnej przestrzeni - wyśnionej, odległej i trudno dostępnej. Marzenie o raju może łączyć się z pragnieniem zmiany, bycia w drodze, podrożą, chęcią zbudowania wehikułu magicznego przenoszącego w czasie i przestrzeni. W tym kontekście znajdują się prace powstałe podczas warsztatów prowadzonych przez Joannę Rajkowską, która zachęciła dzieci polskie i mieszkańców bytomskiego ośrodka dla uchodźców (z Czeczeni, Gruzji i Rosji) do twórczej zmiany czarno-białych zdjęć Bytomia. Agata Biskup z Przemkiem Czepurko wspólnie z dziećmi stworzą plan i podczas warsztatów w ramach Wakacyjnej Świetlicy Sztuki wybudują na jego podstawie łódkę. Po zakończeniu wystawy łódka zostanie przycumowana do wysepki znajdującej się na bytomskim stawie, który przez laty pełnił rolę idyllicznego centrum rekreacyjnego miasta. W ten sposób praca zamieni się w mobilną wystawę, instalację w przestrzeni publicznej, która zostanie połączona z akcją miejską Nicolasa Reibela. Przez cały okres trwania wystawy będzie trwała akcja pisania listów, które po umieszczeniu w butelkach znajdą się na pokładzie łódki. Łódka nie popłynie, od początku będzie pozbawiona praktycznych właściwości. Nie znaczy to jednak, że praca stanowić będzie jedynie podkreślenie niemożności. Z jednej strony potraktowana jako idea skazana od początku na niepowodzenie, jednocześnie odkryje potencjał drzemiący w marzeniach artystów i dzieci.

Wyspa to także bezruch, oddalenie od tego, co bliskie i oswojone, a w związku z tym powolny proces zapominania. Memory Games zaprojektowane i wykonane podczas warsztatów poprowadzonych przez Mikołaja Długosza, w którym wzięły udział dzieciaki z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, z jednej strony łączą się z przyjemnością gry. Natomiast z drugiej, mogą stanowić podręczny pamiętnik, zbiór rzeczy, w których ukryte zostały dobre wspomnienia.

Zupełnie inna perspektywa pojawi się w pracy zrealizowanej wspólnie przez Marka Glinkowskiego, Piotra Wysockiego i Marcina Gokielego. Punktem wyjścia jest refleksja nad "wyspą" rozumianą jako obszar wykluczenia, gettyzacja dodatkowo podkreślona murami  trudnymi do przekroczenia zarówno w sensie fizycznym, jak i mentalnym. Na wystawie zostaną zaprezentowane efekty kolejnych zajęć, które odbyły się w ośrodku dla uchodźców, podczas których kluczowym zagadnieniem stało się pytanie o możliwość przekroczenia tego, co wydaje się nieprzekraczalne.

W tej perspektywie sytuuje się również praca armeńskiego artysty Levona Flyjana, który podczas warsztatów graffiti wspólnie z dziećmi pomalował szare mury otaczające ośrodek. Natomiast poprzez instalacje w Kronice postawił problem budowania blokad, granic, zabezpieczeń i szukania ucieczki.

Projekt: Wyspa w założeniu ma mieć charakter integracyjny, łączący różnorodne punkty widzenia, wolny od przekonania o elitarności sztuki, wykluczającej dzieci - jako odbiorców sztuki współczesnej, ale także twórców. To oznacza uwolnienie niesamowitej dziecięcej energii, ukierunkowanej na twórcze działanie i myślenie, ale jednoczenie gotowość konfrontacji z zupełnie innym punktem widzenia.

Agata Tecl, kuratorka projektu

Serdecznie dziękujemy firmie OBI i TIKA Studio - sponsorom projektu.

  • Wystawa
wróć do: Wystawy / 2010
zobacz też: Projekt: Wyspa w Archiwum