Łukasz Skąpski. Perfumy

Wystawa Perfumy składa się z pracy krytyczno-konceptualnej oraz eseju fotograficznego Łukasza Skąpskiego podejmujących temat dezindustrializacji Szczecina po 1989 roku. Gościnnie wystąpi Paweł Kula z serią fotografii obrazujących zubożenie mieszkańców miasta spowodowane bezrobociem.

Biorąc za przykład sytuację gospodarczą Szczecina, stawia szereg uniwersalnych pytań związanych z transformacją systemu ekonomicznego w całym kraju. Przedstawia uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne, stanowiące szerszy kontekst dla lokalnej dezindustrializacji.

Wystawa prezentowana jest nieprzypadkowo w Kronice, ulokowanej w sercu poprzemysłowego Bytomia – miasta skupiającego w sobie całe spektrum problemów, z którymi zmaga się dzisiejszy Górny Śląsk: gwałtownie i z impetem zdeterminowany przez przemysł w latach powojennych i równie gwałtownie przez niego osierocony w latach 90.
Dziś, blisko trzy dekady po rozpoczęciu tych procesów, znajdujemy się w punkcie, który pozwala na właściwy dystans umożliwiający analizę problemu dezindustralizacji i postawienie tych pytań.

Perfumy

„W ramach projektu Perfumy złożyłem podanie do Urzędu Patentowego o nabycie praw do słownych znaków towarowych: Stocznia Szczecińska, Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego i nazwy perfum Stoczniowiec, ze wskazaniem użycia tych znaków w branży kosmetycznej.

Pod marką Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego wyprodukowana została limitowana edycja ekskluzywnych perfum o nazwie Stoczniowiec.

Drugą częścią projektu jest 40 zdjęć dokumentujących zamknięte czy zburzone fabryki i zakłady pracy w Szczecinie oraz skutki dezindustrializacji: pauperyzację społeczeństwa związaną z likwidacją przemysłu i bezrobociem.

Projektowi Perfumy towarzyszy seria zdjęć zatytułowana Schronienia – fotograficzny projekt Pawła Kuli, który od lat dokumentuje obiekty i ślady pozostałe po działalności ludzi bezdomnych w Szczecinie. Ponieważ projekt Pawła Kuli doskonale uzupełnia wstrząsający obraz skutków dezindustrializacji w mieście, zaprosiłem go jako gościa specjalnego projektu.”

Łukasz Skąpski

Wystawa realizowana wspólnie z Akademią Sztuki w Szczecinie.

 

ŁUKASZ SKĄPSKI (ur. 1958) - artysta wizualny. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. W latach 2002-2009 wykładowca w ASP w Krakowie. W roku 2006 otrzymał stopień doktorski w ASP w Poznaniu, w 2012 habilitował się na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 2010 roku prowadzi Pracownię Intermediów na Akademii Sztuki w Szczecinie. Tworzy instalacje, obiekty, filmy wideo, fotografie. W ostatnich latach główny akcent kładzie na tematy społeczno-polityczne. Jego prace znajdują się w kolekcjach m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Fotografii w Krakowie, Galerii Arsenał w Białymstoku, Bunkrze Sztuki w Krakowie oraz w kolekcjach prywatnych. Od 2001 roku jest członkiem założycielem Supergrupy Azorro.

PAWEŁ KULA – fotograf. Absolwent Wydziału Komunikacji Multimedialnej UA w Poznaniu. Od 2013 wykładowca na Akademii Sztuki w Szczecinie. Konstruuje zabawki optyczne i urządzenia do fotografowania oraz używa metod spoza głównego nurtu fotografii. Znany jako współtwórca solarigrafii, metody fotografowania drogi słońca w półrocznych interwałach. Solarigrafia znalazła naśladowców na całym świecie (astronomowie z Wrocławia użyli tej metody do wykonania obrazu analemmy). Jego prace znajdują się w kolekcjach m.in. Muzeum Narodowego i Zachęty w Szczecinie i innych.

  • Wystawa
wróć do: Wystawy / 2016