Nastroje niczyje | Gizela Mickiewicz

Fakt niezajścia pozostaje

Nastroje niczyje | Gizela Mickiewicz

Są sytuacje, kiedy coś powinno się pojawić, ale się nie pojawia. Okoliczności układają się tak, jakby coś miało się stać, ale się nie staje. Silnie nasuwająca się możliwość pewnego przebiegu fabularnego nie zostaje zrealizowana. Doznaje się wtedy wrażenia szczególnego rodzaju rozczarowania. Jest tak jakby rzeczywistość przeszła obok. To jednak, co pozostaje, to prosty fakt niezajścia.

To, co powinno było się stać, a się nie stało, nie pojawia się, ale też nie znika. Myśli się, że to jest nic, ale to nie jest nic.

Zdarzenie, które się nie dopełnia, a mimo to zostaje, jest bardziej niż jest w stanie. A to nie mało. Ktoś powiedział nawet, że czyn dokonany zapomina się łatwo, a czynu nie dokonanego nie można zapomnieć. Zajście niedokończone zachowuje się w przeszłości, której nigdy nie było.

I można pomyśleć, że takie zdarzenie nie jest wyjątkiem, że jest powtarzalne. Można pomyśleć akumulację takich zdarzeń. Można nawet wyobrazić sobie ich urastanie do momentu, w którym tworzą osobny obszar rzeczywistości – faktyczność niezrealizowaną. A to już nie jest mało.

/ Łukasz Rodziewicz

Wystawa współorganizowana jest z Galerią Wschód / www.galeriawschod.com

  • Wystawa
wróć do: Wystawy / 2016