Natalia Romik | Jad | obiekt mobilny

Natalia Romik. Jad

Natalia Romik | Jad | obiekt mobilny

JAD1 - (z hebr. ręka; w judaizmie narzędzie liturgiczne, przypominające różdżkę z zakończoną miniaturą dłoni, pomagająca w czytaniu Tory)

JAD2 - to mikro nomadyczna machina, zmieniająca swe zewnętrzne, lustrzane odbicie enzymem protestu. Maszyna zatrzymywać się będzie w miejscach erozyjnego problemu architektonicznego m. in. (Będzinie, Bytomiu, Sosnowcu) - rozwijając swój "bandaż" oporu w formie instalacji dźwiękowej, świetlnej czy (zasłony dymnej). Jako architektoniczny "pomocnik" spróbuje odrysować, odwrócić i zakreślić rzeczywiste uwarunkowania pożydowskiej architektury (nie)pamięci, dostosowując się do zmiany otoczenia.

JAD spróbuje udrożnić zatory pamięci i niepamięci miasta jako obszaru niesfinalizowanego. Obszaru, w którym kuczka stała się po prostu gołębnikiem a będzińskie polichromie niewygodnym skarbem.

Performance skierowany zostanie przeciw kompulsywnemu kierowaniu miastem, nieodwracalnym decyzjom (bądź ich brakiem) wobec niszczejącej i zapomnianej pożydowskiej architektury w nowej urbanistycznej rzeczywistości.

Prowadząc machinę protestu pomiędzy miastami będziemy wspólnie z mieszkańcami odkrywali ostatnie opiłki pożydowskiej architektury pamięci. Pozostawiając im skrawek do dopełnienia. Dopełnienia jako krzyku i odbicia w jednym palcu.

Projekt w przestrzeni powyższych miast aglomeracji Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego ma na celu odkrycie, zapoznanie się i działania artystyczne z miejscami pustki pożydowskiej architektury, naruszając etapy warstwowego zapomnienia. Performance stanie się punktem wyjścia w rozmowach o architektonicznej pamięci zbiorowej i jednostkowej, który skropli się w CSW Kronika w Bytomiu. Tam też zaprezentowana zostanie "urbanistyczna mapa niepamięci" (współtworzona z Fundacją Brama Cukermana), kontrująca pozostałości zabytków z nowymi planami władz centralnych i lokalnych (w tym żydowskich gmin wyznaniowych). Projekt będzie miał też odsłonę w Sosnowcu i Będzinie.

Natalia Romik (ur. 1983) - absolwentka nauk politycznych, architektka praktyk, artystka. Jej główne pole działań artystycznych i naukowych to styk sztuki i architektury, działania ulotne i efemeryczne, które zrealizowała m.in. podczas performance Star dust w ramach festiwalu The Knot w Warszawie i Berlinie, performance Predator w ramach warszawskiego festiwalu Zniknij nad Wisłą. Współautorka projektu rewitalizacji synagogi w Chmielniku na centrum kulturalno-oświatowe "Świętokrzyski Sztetl" czy scenariusza kompleksu Zoom Natury. Współautorka projektu RUMB (wraz Ewą Rudnicką) w Krakowie w 2011 roku, obecnie animowanego przez bytomską Kronikę na Śląsku. Stypendystka programów naukowych, m.in. Stypendium Ministra Kultury 2012 na projekt Żydowska architektura (nie)pamięci na Śląsku. Autorka prac video-art np. Tego tu nie ma. W październiku rozpoczyna doktorat o architekturze Sztetli na UCL London Bartlett Shool of Architecture. Mieszka w Warszawie.

organizatorzy: Fundacja Imago Mundi, CSW Kronika w Bytomiu
partnerzy: Sosnowieckie Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Galeria Extravagance, Fundacja Brama Cukermana, Żydowski Instytut Historyczny, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Żydowski Instytut Historyczny

Projekt zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Urzędu Miasta Sosnowiec, Sosnowieckiego Centrum Sztuki Zamek Sielecki - Galeria Extravagance

podziękowania: Sebastian Kucharuk (współpraca architektoniczna) i Jan Jagielski (współpraca merytoryczna) - Żydowski Instytut Historyczny

 

o programie PROJEKT METROPOLIS:

Program Projekt Metropolis podejmuje się stworzenia współczesnego portretu Górnego Śląska i Zagłebia. Otwiera dyskusję artystów wizualnych i dźwiękowych, a sztukę traktuje jako narzędzie poznawcze, a nie realizujące przyjęte założenia, życzeniowy obraz.

Celem projektu jest odkrywanie równoległych, istniejących obok siebie: miast w mieście, regionów w regionie. Czy bowiem znamy rzeczywiście nasz region, metropolię, miasta, dzielnice. Czy to jeden wizerunek, a może raczej jest ich wiele? Szereg nakładających się na siebie, przenikających obrazów: życzeniowych, ale i niechcianych, bazujących na tradycji, ale i wyraźnie od niej się odcinających. Metropolis uwzględnia wiele perspektyw: społecznych, ekonomicznych, historycznych, kulturowych, politycznych?

Na działania programu Projekt Metropolis składają się m.in. rezydencje artystyczne na terenie całego Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, oraz akcje opierające się na aktywności mieszkańców regionu. Podsumowanie projektu (konferencje, wystawy, publikacje) odbędzie się w 2014 roku dużą wystawą w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Organizatorem projektu jest Fundacja Imago Mundi. Partnerem merytorycznym projektu jest Kronika CSW w Bytomiu.

Stanisław Ruksza, kurator programu Projekt Metropolis

  • Wystawa
  • 13 października ‒ 30 listopada 2012
  • artystka: Natalia Romik
  • kurator: Stanisław Ruksza
  • organizatorzy: Fundacja Imago Mundi, CSW Kronika
  • partnerzy: Sosnowieckie Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Galeria Extravagance, Fundacja Brama Cukermana, Żydowski Instytut Historyczny, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Żydowski Instytut Historyczny
  • w ramach programu Projekt Metropolis
  • Projekt zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Urzędu Miasta Sosnowiec, Sosnowieckiego Centrum Sztuki Zamek Sielecki - Galeria Extravagance
wróć do: Wystawy / 2012