Marek Glinkowski, Węzeł, 2014

Marek Glinkowski. Węzeł

Marek Glinkowski, Węzeł, 2014

Projekt Węzeł Marka Glinkowskiego nawiązuje do węzła kolejowego w Tarnowskich Górach, będącego przez ponad 150 lat strategicznym obiektem kolejowym na Górnym Śląsku i jednym z największych tego typu w Europie. Inspirację stanowił również film dokumentalny Kazimierza Karabasza z 1961 roku Węzeł, ukazujący pracę kolejarzy w Tarnowskich Górach w okresie największego rozkwitu przemysłu kolejowego.

Praca artysty przybiera w Kronice formę monumentalnej instalacji, w skali nawiązującej do oryginalnego węzła. Wykonana z transparentnego blistru, sugerującego opakowanie nieistniejącej zabawki, wypełnia znaczną część przestrzeni wystawienniczej. Instalacja uzupełniona jest materiałem filmowym i historycznym już dokumentem Karabasza. W filmie Glinkowskiego występują osoby zawodowo, emocjonalnie oraz hobbystycznie związane z koleją na Górnym Śląsku, a głównym ich bohaterem jest Józef Chmielorz - dziewięćdziesięcioletni emerytowany naczelnik stacji w Tarnowskich Górach. Pojawiają się też liczni modelarze – członkowie grupy Polska Makieta Modułowa (PMM), kolejarze i sprzedawcy elementów do budowy makiet. Świat zabawy jawi się tu jako bezpieczna przestrzeń, chwilami związana z realnymi problemami, jaki stanowi m.in. upadek kolei.

Transformacja ustrojowa w Polsce zmieniła znaczenie transportu kolejowego, determinując głębokie zmiany w sposobie życia ludzi związanych z koleją. Olbrzymia stacja rozrządowa, która odegrała kluczową rolę w rozwoju miast całego Górnego Śląska, dziś ma wręcz marginalne znaczenie i towarzyszy mu mglista wizja przyszłości.

Węzeł Glinkowskiego możemy odbierać na wielu płaszczyznach. Obok zagadnień pasji, hobby czy etosu ciężkiej pracy, w którą wpisana może być też manualna praca artysty, rysuje się perspektywa rozczarowania, nierealności i wykluczenia z wiary w lepszy świat.

Projekt Marka Glinkowskiego został zrealizowany przy wsparciu Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013 roku.

Wystawie towarzyszą:
- warsztaty dla dzieci z artystą „Wakacyjna Świetlica Sztuki" - 15 i 16 lipca w godz. 12:00 - 14:00 (I grupa), 15:00 - 17:00 (II grupa)
- wycieczka rowerowa (z cyklu Alternatif Turistik) do tytułowego węzła kolejowego - 25 lipca (piątek), wyjazd o godz. 10:00 z Kroniki

Marek Glinkowski (ur. 1977) - artysta wizualny, w swoich pracach najczęściej używa medium grafiki, wideo i instalacji. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie obecnie pracuje. Jest kuratorem Galerii AULA UAP, zajmuje się edukacją i animacją kulturową. Prace Marka Glinkowskiego były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Pochodzi z Tarnowskich Gór.
www.glinkowski.art.pl

 

  • Wystawa
wróć do: Wystawy / 2014