Łukasz Obałek | Touchscreen | model

Łukasz Obałek. Touchscreen

Łukasz Obałek | Touchscreen | model

Łukasz Obałek pracuje wobec zastanego miejsca. W Kronice działa względem meeting roomu - przestrzeni bogatej w historię, jak i interwencje wielu artystów, a także spotkania będące zalążkami prac. Działanie Obałka nawiązuje do widzenia Śląska poprzez pryzmat urządzeń. Touchscreen (Ekran dotykowy) to maszyna do tworzenia obrazów na płótnie odwzorowujących formatem sufit pomieszczenia.

Proces ten jest czynnością towarzyszącą i dzieje się samoczynnie, obok życia. Jak mówi artysta: "Urzekająca w nim jest nieobecność jakiejkolwiek kreacji. Elementem twórczym jest jedynie dotknięcie płótna, pojedynczy gest jak naciśnięcie guzika, jak wybicie komuś oka w piaskownicy. Reszta jest rejestrem, implikacją, zależnością." Rezultat procesu - każdorazowy nowy obraz jest niepewny, może zależeć od pogody, temperatury, ale i wahań tektonicznych (w tym wypadku tąpnieć). To malarsko (obraz) -rzeźbiarskie (maszyna) działanie artysty przypomina malarski sound-recording, uruchamiający i zatrzymujący jedynie przez artystę proces rejestracji. Pomiędzy nimi o kształcie decyduje szereg czynników.

Obrazy powstałe w wyniku działań maszyny będą prezentowane w Kronice podczas trwania wystawy.


Łukasz Obałek - artysta wizualny, używa różnych mediów. Przy niektórych realizacjach współpracuje z Piotrem Pająkiem. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Mieszka w Bytomiu.

  • Wystawa
wróć do: Wystawy / 2013