Darri Lorenzen | Cast Hand | 2014

NoPlace, Oslo: A Place Where We Could Go

Darri Lorenzen | Cast Hand | 2014

kolejna odsłona wystawy A Place Where We Could Go
Galeria Noplace, Oslo, Norwegia


artyści: Magda Fabiańczyk, Rafał Jakubowicz, Erla S. Haraldsdóttir, Lars Holdhus & Frederik Gruyaert, Paweł Kulczyński, Darri Lorenzen, Łukasz Surowiec, Łukasz Skąpski i Ayuta, Rafał Bujnowski, Paweł Jarodzki, Łukasz Jastrubczak, Tomasz Kowalski, Piotr Kurka, Kamil Kuskowski, Mikołaj Małek, Malwina Rzońca, Wilhelm Sasnal, Grzegorz Sztwiertnia, Małgorzata Szymankiewicz.

A Place Where We Could Go, tytuł zapożyczony z piosenki Jeremy Jay´a, stanowi część międzynarodowego programu Projekt Metropolis współorganizowanego przez Fundację Imago Mundi, CSW Kronika w Bytomiu i Muzeum Śląskie. Posługując się różnymi narzędziami sztuki współczesnej, podejmuje on dyskusję wokół naznaczonych stereotypami miejsc o skomplikowanej tożsamości, wydobywa nowe lub zapomniane przestrzenie mentalne regionu Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, który staje się na czas projektu laboratorium sztuki.

Do udziału w projekcie zostało zaproszonych kilkunastu artystów, którzy na drodze spotkań z lokalnymi społecznościami, historią i teraźniejszością, ale także innymi twórcami, odkrywali i współkształtowali tytułowe miejsca. Pierwsza odsłona A Place Where We Could Go była prezentowana w CSW Kronika w Bytomiu, od 8 marca do 26 kwietnia 2014.

A Place Where We Could Go jest realizowany w partnerstwie z Icelandic Art Center, Reykjavik Art Museum i Kunsthall Grenland.
Projekt jest finansowany w ramach programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” finansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

__________________________

PROGRAM: PROJEKT METROPOLIS to międzynarodowy program badawczy używający sztuk wizualnych jako narzędzia poznawczego w celu zmierzenia się ze stereotypowym wizerunkiem Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w momencie aktualnych przemian oraz stworzenia współczesnego portretu, nowej ikonografii regionu. Program opiera się na serii rezydencji artystycznych dla twórców sztuk wizualnych oraz aktywnościach opartych na współpracy artystów z mieszkańcami regionu. W sumie, w ramach podsumowań poszczególnych rezydencji powstaje kilkadziesiąt wystaw, filmów, instalacji, książek artystycznych.
 
Podsumowanie Projektu Metropolis będzie stanowiło największą dotychczas wystawę o regionie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, która zostanie otwarta 20 lutego 2015 roku w Nowym Muzeum Śląskim.

www.projektmetropolis.pl | www.kronika.org.pl | www.imagomundi.pl

http://noplace.no/

  • Wystawa
  • 12‒21 grudnia 2014
wróć do: Wystawy / 2014