Sztuka, którą tworzę, posiada konstrukcję wzruszenia

Centrum Sztuki Współczesnej Kronika uzyskało dofinansowanie Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, który jest regionalnym operatorem programu Bardzo Młoda Kultura. To ogólnopolska inicjatywa, prowadzona przez Narodowe Centrum Kultury.

Program Bardzo Młoda Kultura (BMK) to wieloletni program NCK mający na celu wzmacnianie roli edukacji kulturowej, zarówno dzięki intensyfikacji, jak i wykorzystaniu edukacyjnego potencjału kultury. Głównym zadaniem programu BMK jest projektowanie, testowanie oraz wprowadzanie rozwiązań łączących ze sobą dwie sfery – kultury oraz edukacji, co stanowi fundament tworzenia systemu, w którym kultura jest narzędziem konstytuowania istotnych społecznie kompetencji oraz postaw.

"Sztuka, którą tworzę, posiada konstrukcję wzruszenia" to projekt stworzony przez edukatorki CSW Kronika wraz z artystą Sylwestrem Piechurą. Partnerem projektu jest Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu.

„Najlepszą materią do stworzenia dzieła sztuki są czynności codzienne, banalne, nudne, z którymi nikt nie wiąże żadnych nadziei” - na podstawie myśli Kantora przeprowadzony zostanie cykl warsztatów w przestrzeni CSW Kronika, podczas których młodzi uczestnicy i uczestniczki, pedagożki i artysta wspólnie zastanowią się nad wpływem dobrze zaprojektowanych elementów scenograficznych na młode osoby, takich jak: mała architektura, oświetlenie, dźwięk, kostiumy teatralne.

Następnie wykorzystując kreacyjne metody świata teatralnego stworzą w przestrzeni galerii instalację, własny świat, w którym doświadczą wpływu kreacji. 

Dzięki nabytym podczas działania doświadczeniom dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym będą mogły wejść w różne role, puścić wodze fantazji, zobaczyć siebie w innym świetle, doświadczyć tworzenia sztuki, w tym teatru, jako działania terapeutycznego, pozwalającego na przyglądanie się sobie jako niezależnej jednostce, a także jako integralnej części społeczeństwa. Doświadczą wpływu kostiumu na swoje zachowanie, podążając za myślą Kantora o spływaniu kostiumu na aktora. Warsztaty obejmą też działania haptyczne i organoleptyczne, a także dyskusje na temat strojów i masek, za którymi można się schować lub które mogą pozwolić na odważniejsze działania. Zapoznają się z elementami kostiumologii, będą wspólnie tworzyć i badać struktury kostiumów, kształty, kolor i faktury. Poprzez zmysł dotyku pobudzą wyobraźnię, przeniosą się do sfery iluzji jako wyjątkowej właściwości sztuki, która pozwala twórcy zmieniać rzeczywistość. 


Prowadzący:

Sylwester Piechura (ur. 1987) - aktor, scenarzysta, producent kreatywny. Absolwent Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie oraz Zarządzania Kulturą w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wykładowca na wydziale reżyserii AMA Film Academy. Współpracuje z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu. 

 
 
 
 
  • Wydarzenie
  • Edukacja
wróć do: Wydarzenia / 2021