Dofinansowane projekty edukacyjne

W tym roku Centrum Sztuki Współczesnej Kronika uzyskało dofinansowanie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu do dwóch projektów edukacyjnych.

Projekt edukacyjny "Utopijny kodeks praw"

Cykl warsztatów, podczas których młodzi uczestnicy i uczestniczki, pedagodzy i pedagożki, artyści i artystki oraz studenci i studentki zastanowią się nad przeładowaniem sensorycznym w dzisiejszym świecie, w którym ze środowiska zewnętrznego dociera do nas nadmiar bodźców w stosunku do tego, co jesteśmy w stanie przetworzyć. Reakcją na taką sytuację może być stres, nieadekwatna reakcja, a w efekcie wycofanie się z relacji społecznych. Analizując tę sytuację i korzystając z narzędzi jakie daje sztuka współczesna uczestnicy i uczestniczki stworzą utopijną konwencję o prawach dziecka do komfortowego odbioru świata poprzez zmysły, do której wpisane zostaną postulaty, takie jak prawo do: ciszy i komfortowego dźwięku, naturalnego smaku i zapachu, dobrze zaprojektowanej przestrzeni, a także udziału w dyskusji na temat otaczającego świata. W wyniku wspólnej pracy powstaną instalacje wizualne i dźwiękowe symbolicznie nawiązujące do „uzdrowiska dla zmysłów”, które posłużą studentom i studentkom pedagogiki do opracowania innowacyjnych metod pracy z dziećmi na wystawach sztuki.

Kuratorka: Katarzyna Kalina

 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

________________________________________________________________________________

Wystawa "Chłód w pokoju sączy waniliowe mleko"  

„Chłód w pokoju sączy waniliowe mleko” to wystawa w CSW Kronika, prezentująca instalacje artystyczne stworzone przez artystów w ramach pobytów twórczych w Bytomiu. Wystawa będzie wizualnym manifestem, opisującym utopijną konwencję praw dziecka do komfortowego odbioru świata poprzez zmysły, w której znajdą się postulaty: prawo do ciszy i dźwięku, naturalnego smaku i zapachu, dobrze zaprojektowanej szkoły, ulicy i domu, a także udziału w dyskusji na temat otaczającej rzeczywistości. Instalacje audiowizualne nawiążą do „uzdrowiska dla zmysłów”, które będzie efektem działań opartych o demokratyczne postulaty wystosowane przez dzieci. Jest to szczególnie ważne w mieście z tak zdegradowaną tkanką społeczną jak Bytom, gdzie nawyk czynnego uczestnictwa w działaniach artystycznych jest nieznaczny. Swobodnie tworzone wizualne wyobrażenia takich pojęć jak abstrakcja, funkcja przestrzeni, wpływ hałasu i ciszy staną się punktem zapalnym wyobraźni młodych uczestników zdarzenia artystycznego.

 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

  • Wydarzenie
  • wrzesień 2021
wróć do: Wydarzenia / 2021