Syndrom Feniksa. Spotkanie

Spotkanie z Joanną Rzepką-Dziedzic, artystką wizualną, kuratorką Galerii Szara, podczas którego zapoznamy się z autorską koncepcją Syndromu Feniksa, opisującą sinusoidalny sposób funkcjonowania osobowości twórczych.

Joanna Rzepka-Dziedzic, artystka i kuratorka Galerii Szara, od kilku lat obserwuje i bada to zjawisko zarówno na podstawie własnych przeżyć, jak również doświadczeń osób ze środowisk twórczych, którymi się otacza poprzez prowadzenie od kilkunastu lat galerii sztuki współczesnej.
W ciągu ostatniego roku, w ramach stypendium MKiDN zrealizowała serię spotkań i rozmów zarówno z reprezentantami grup twórczych, jak i z przedstawicielami środowisk naukowych, lekarskich, czy religijnych.
Dzięki temu skonfrontowane zostały ze sobą doświadczenia i poglądy m.in. artystów, kuratorów i krytyków sztuki z często odmiennym podejściem psychiatrów, psychologów, coachów, dietetyków, chrześcijańskich i wschodnich przewodników duchowych, astrologów, etc.

Joanna Rzepka-Dziedzic Syndrom Feniksa nazywa wieloetapowym projektem życia. W planach jest książka, seria wystaw, współpraca z artystami przy realizacji dość zagadkowych na ten moment prac.

W rozmowach przeprowadzonych w ramach projektu udział wzięli m.in.: Zenon W. Dudek - psychiatra, Maciej Ścibór - psychoterapeuta, Karina Michałowska - psychiatra, Małgorzata Marczewska - coach, Aleksandra Żochowska - instruktorka jogi, Taras Statsiv - lekarz medycyny naturalnej, anonimowy przewodnik duchowy - babtysta, Agnieszka Obszańska - dziennikarka, Robert Rient - dziennikarz, oraz kuratorki i kuratorzy: Marta Kołakowska, Monika Weychert-Waluszko, Marta Kownacka, Stanisław Ruksza, Karol Hordziej, a także artystki i artyści: Zuzanna Janin, Karolina Breguła, Katarzyna Majak, Maciej Chodziński, Sławek Brzoska, Michał Frydrych, Karol Radziszewski.

rysunek sinusoidy - Michał Gayer


Syndrom Feniksa – (gr. sýndromos 'zbieżny' – med. zespół objawów charakterystyczny dla obrazu klinicznego określonej choroby; gr. Phoíniks, łac. Phoenix, mit. gr. mityczny święty ptak żyjący w Arabii, umierający w płomieniach i odradzający się z popiołów co 500, a wg innych źródeł co 1000 lat).
W psychologii, medycynie i psychiatrii syndrom feniksa oznacza stany skrajnego ożywienia i zamierania funkcji ciała i całej osobowości polegające na cyklicznym doświadczaniu pobudzenia energetycznego i inflacji psychicznej (ożywienia, mocy, boskości) oraz wycofania, izolacji i alienacji psychicznej. Faza „życia" wyraża się w podejmowaniu nadludzkiego wysiłku psychofizycznego, ekspansywnej aktywności, której towarzyszą zwykle pobudzenie, pewność siebie, przejrzystość umysłu, brak potrzeby snu, natchnienia artystyczne i duchowe. Fazę „śmierci" cechuje spadek aktywności, wyczerpanie psychofizyczne i deficytowe objawy psychiczne i somatyczne, jak apatia, abulia, mutyzm, utrata pamięci i koncentracji, brak apetytu i zanik libido, senność, spadek odporności immunologicznej.
Stany skrajnego ożywienia mogą przejawiać się silną i narzucającą się afektywną i intelektualną ekspresją (ekstrawersja), a stany wycofania z radykalnym obniżeniem kontaktu w rzeczywistością zewnętrzną (introwersja), ascezą, ograniczeniem relacji społecznych (izolacja) i naturalnych potrzeb psychofizycznych, jak odżywianie, percepcja zmysłowa, sen i ruch. Dochodzi do zaostrzenia przewlekłych chorób organizmu, a świadomość jednostki ulega dezorientacji i depersonalizacji.
W kulturze, sztuce i religii syndrom feniksa jest powiązany znaczeniowo z kultem ofiary z człowieka, zwierząt i innych form życia, a także syndromem Prometeusza (ofiarny dobroczyńca), Dionizosa (samoofiarowanie boga), Chirona (zraniony uzdrowiciel), Asklepiosa (lekarz zbawca) i Mesjasza (zbawca człowieka i zbawca świata).

Opracowanie wg Leksykonu psychiatrii grecko-egipskiej wg Chirona z Asklepiady (VI w. p.n.e.)


Joanna Rzepka-Dziedzic (ur. 1979) - artystka wizualna, fotografka, kuratorka, edukatorka. Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu oraz na Instytucie Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opavie.
Od 2004 roku współprowadzi niezależną instytucję kultury - Galerię Szarą (do 2015 r - w Cieszynie, od 2016 w Katowicach).

dr Barbara Głyda-Żydek - kulturoznawczyni, animatorka kultury, wykładowczyni na Uniwersytecie Śląskim, autorka publikacji dotyczących miasta, przestrzeni publicznej, kultury i jej upowszechniania.

Projekt Syndrom Feniksa zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wstęp wolny!

  • Wydarzenie
  • Spotkanie
wróć do: Wydarzenia / 2016