Podziękowanie za współpracę

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że 31 marca 2017 kończę swoją pracę w CSW Kronika w Bytomiu. Od kwietnia br. poprowadzę Trafostację Sztuki w Szczecinie.

Przez ostatnie dziewięć lat wraz z zespołem Kroniki udało nam się zrealizować wiele wystaw w kraju i za granicą, szereg publikacji, program rezydencyjny czy rozbudowaną działalność edukacyjną. Kronika stała się przykładem postinstytucji, nie ograniczonej sztywnymi regułami, a opartej o poziomy, dialogiczny model współpracy między artystami, instytucją i publicznością. Dziękuję Państwu za współpracę.

Korzystając z okazji chciałbym przedstawić Państwu nową dyrektor programową CSW Kronika w Bytomiu – Agatę Cukierską – wybraną przez zespół Kroniki i zaakceptowaną przez Bytomskie Centrum Kultury, w ramach którego organizacyjnie funkcjonuje Kronika.

Agata Cukierska jest historyczką sztuki, kuratorką, autorką tekstów o sztuce i redaktorką, dziennikarką. Od 2012 roku pracuje w CSW Kronika w Bytomiu. Była kuratorką wielu wystaw w Kronice, m.in. Doroty Hadrian Odrodzenie, Daniila Galkina Paraliż senny, Łukasza Skąpskiego Perfumy, Natalii Bażowskej Luna czy Dominika Ritszela Kategoria siły oraz współkuratorką wystaw zbiorowych, m.in. Workers of the Artworld Unite, Plica polonica, Wszystkie zmory do piwnicy. Jestem przekonany, że w obecnym składzie, pod kuratelą Agaty Cukierskiej, Kronika dalej będzie świetnie rozwijać swój program.

Mam nadzieję na dalszą współpracę z Państwem i polecam gorąco działania Kroniki.


Z wyrazami szacunku,
Stanisław Ruksza

  • Wydarzenie
  • 25 marca 2017
  • Agata Cukierska nową dyrektor programową Kroniki
wróć do: Wydarzenia / 2017