Mikołaj Długosz, z cyklu Wideopol, 2012

Praktykowanie archiwum. Spotkanie #2 cyklu dyskusji „Projekt Metropolis”

Mikołaj Długosz, z cyklu Wideopol, 2012

CSW Kronika w Bytomiu, KATO i Magazyn SZUM zapraszają na spotkanie. Udział biorą m.in.: Łukasz Trzciński (artysta, Fundacja Imago Mundi), Mikołaj Długosz (artysta), Agnieszka Kilian (kuratorka, prawniczka). Prowadzenie: Marta Kudelska (historyczka i krytyczka sztuki; kuratorka Czytelni Sztuki Gliwice).

Spotkaniu towarzyszy pokaz pracy Mikołaja Długosza „Wideopol”.

Drugie z cyklu  organizowanych we współpracy z Magazynem SZUM spotkań poświęcone jest strategiom wokół archiwum/zbiorów. Punktem wyjścia do rozmowy będą zrealizowane w ramach programu Projekt Metropolis prace, które za pomocą różnych strategii testują status zbiorów (archiwum). Projekty takie jak „Wideopol” Mikołaja Długosza czy „Gabinet dobrej historii” Łukasza Trzcińskiego (aktualnie pokazywany w bytomskiej Kronice) punktują zarówno sam sposób powstawania zbiorów, jako „prywatnego” gestu poszczególnych osób, ale także samej potrzeby zabezpieczania obrazu oraz reguły jego udostępniania.

Wiele z powstałych w Projekcie Metropolis prac odnosi się do archiwaliów m.in. prace Matteo Terzaghiego i Marco Zürchera, Bartka Materki; przygotowywane są zaprezentowane w tym roku prace „Miłość i medycyna” Patrycji Orzechowskiej czy oparta na rejestracjach z archiwum TVP Katowice projekcja „Zegar” Bogny Burskiej. Ukryte w archiwach obrazy Śląska z poprzednich dekad są obecne w zbiorowej pamięci, jednakże ich wizerunek blaknie, stając się łatwiejszym łupem obowiązującej historii.

Uczestnicy spotkania, mapując poszczególne strategie wokół archiwum - szmuglowania obrazu i negocjacji jego znaczeń - będą się starać odpowiedzi na pytanie, jakiego rodzaju potencjalność tkwi w tych praktykach? Prowadzenie na własnych prawach krytycznej gry z obrazem oraz z samą koncepcją „zasobów” wybija jeden z atrybutów władzy - władzy nad historią, ale z drugiej strony sama w sobie jest  także gestem władczym. Czy praktykowanie archiwum może być zatem niewinne? Czy możliwe jest  w ogóle działanie na zasadzie „posuń się” a nie „ustąp miejsca”? Polifoniczność debaty, w szczególności tej wokół pamięci i historii, staje się możliwa, gdy spełnione są także warunki brzegowe - dostępu do zbiorów. Jednocześnie działania artystów otwierają inny obszar dyskusji - samą potrzebę zabezpieczania obrazu i mechanikę tego procesu, stając niejako w opozycji do digitalizacyjnej gorączki.


Spotkanie towarzyszy wystawie Łukasza Trzcińskiego „Gabinet dobrej historii” powstałej w ramach programu „Projekt Metropolis” i pokazywanej w CSW Kronika w Bytomiu do 22 lutego oraz w Galerii Asymetria w Warszawie od 15 marca do 18 kwietnia.

Spotkanie jest częścią cyklu comiesięcznych, tematycznych rozmów o sztuce i życiu artystycznym na Górnym Śląsku współorganizowanych z Magazynem SZUM i Projektem Metropolis (współorganizowanym przez CSW Kronika w Bytomiu i Fundację Imago Mundi), które odbywają się w trzeci czwartek każdego miesiąca będą w Kronice, Geszefcie oraz innych miejscach Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

  • Wydarzenie
  • Projekt Metropolis
  • Spotkanie
wróć do: Wydarzenia / 2014