Niewolnicy Apple'a. Spotkanie

CSW Kronika w Bytomiu i Wydawnictwo Oficyna Bractwa Trojka
zapraszają na spotkanie z Ralfem Ruckusem, autorem książki "Niewolnicy Apple'a. Wyzysk i opór w chińskich fabrykach Foxconna"

(Wydawnictwo Oficyna Bractwa Trojka) rozmawia Agnieszka Mróz (OZZ Inicjatywa Pracownicza)

Foxconn zatrudnia 1,4 miliona pracowników w samych Chinach. Jako największy na świecie producent kontraktowy, współpracuje z Apple i innymi markami urządzeń elektronicznych. Warunki pracy i płacy pracowników Foxconna, produkujących urządzenia komunikacyjne takie jak IPhony i IPady, są bardzo złe. Jednak pracownicy Foxconna nie są biernymi i cichymi ofiarami. Stosują codzienne formy oporu przeciw rytmowi linii produkcyjnej. Byli również w stanie zorganizować strajki w różnych fabrykach Foxconna w całych Chinach.

Autorzy książki:

RALF RUCKUS uczestniczy w działalności kolektywu gongchao.org, pisze i tłumaczy  na temat walk migrantów zarobkowych, stosunków między płciami i struktury klasowej społeczeństwa w Chinach, między innymi dla czasopism Analyse & Kritik i Sozial.Geschichte Online. Współpracował przy tłumaczeniu i wydaniu książek Pun Ngai, Li Wanwei „Dagongmei. Arbeiterinnen aus Chinas Weltmarktfabriken erzählen” (2008) oraz Pun Ngai, Ching Kwan Lee „Aufbruch der zweiten Generation - Wanderarbeit, Gender und Klassenzusammensetzung in China” (2010).

PUN NGAI jest profesorką socjologii na Uniwersytecie Politechnicznym Hongkongu i wykładowczynią na Uniwersytecie Pekińskim. Zajmuje się zagadnieniami pracy migrantów, gender, teorią socjalistyczną i globalizacją. Jest autorką książki „Made in China: Women Factory Workers in a Global Workplace” (2005) (wydanie polskie Pun Ngai „Pracownice chińskich fabryk”, Poznań 2010), współautorką książek „Dagongmei. ArbeiterInnen aus Chinas Weltmarktfabriken erzählen” (z Li Wanwei, 2008) oraz „Aufbruch der zweiten Generation. Wanderarbeit, Gender und Klassenzusammensetzung in China” (z Ching Kwan Lee i in., 2010).

LU HULIN jest profesorem socjologii na Uniwersytecie Pekińskim. Pracuje nad zagadnieniami rozwoju wsi oraz sytuacją migrantów zarobkowych w Chinach, jest współautorem książek „Kultur der Gewalt. Das Subunternehmersystem und kollektive Aktionen von BauarbeiterInnen im post-sozialistischen China” (z Pun Ngai) oraz „Unvollendete Proletarisierung - Das Selbst, die Wut und die Klassenaktionen der zweiten Generation von BauernarbeiterInnen im heutigen China” (z Pun Ngai).

GUO YUHUA jest profesorką socjologii na Uniwersytecie Qinghua w Pekinie. Przedmiotem jej badań są przemiany społeczne na wsi oraz stosunki między państwem a społeczeństwem w Chinach. Opublikowała liczne opracowania w chińskich czasopismach nauk społecznych Social Sciences in China i Sociological Studies, w tym „The Collectivization of Heart: Female Memory during the Agricultural Collectivization in Village Ji in Shaanxi” (2006) oraz „Life Course and Social Security: A Sociological Exploration on the Life Course of Laid-off Workers” (2006).

SHEN YUAN jest profesorem socjologii na Uniwersytecie Qinghua w Pekinie. Zajmuje się ruchami pracowniczymi, organizacjami pozarządowymi, miejskimi ruchami społecznymi w Chinach. Na swoim koncie ma liczne publikacje między innymi w chińskich czasopismach nauk społecznych Sociological Studies oraz Society, w tym „Social Transformation and the Making of Working Class” (2006). Ponadto opublikował w Chinach książkę „The Market, Class, and Society” (2007).

Więcej informacji o książce i konfliktach pracowniczych w Foxconn:www.gongchao.org/pl/niewolnicy-apple-a

wstęp wolny

Kronika, Rynek 26, Bytom

 

  • Wydarzenie
  • Spotkanie
wróć do: Wydarzenia / 2014