BAZA 2023

Projekt Baza to spotkania młodych osób z artystkami i artystami. To wspólne poszukiwanie i odkrywanie, które prowadzi do działania twórczego, do wizualizacji przeżyć, myśli i odkryć za pośrednictwem sztuki.

Projekt realizowany jest na terenie Bytomia i angażuje młodych mieszkańców Bytomia do twórczego działania i wspólnego odkrywania społecznych funkcji sztuki współczesnej. Głównym celem projektu jest pokazanie dzieciom i młodzieży, że za pośrednictwem sztuki mogą uzupełniać przestrzeń, w której żyją na co dzień o swój punkt widzenia, swój głos. W trakcie projektu młode osoby mają okazję poznać artystki i artystów oraz ich twórczość, a potem wspólnie z nimi podjąć działania artystyczne w przestrzeni miejskiej.

W tegorocznej edycji wezmą udział młode osoby z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego oraz z Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bytomiu. Warsztaty poprowadzi artystka Dorota Hadrian oraz artysta Przemysław Jeżmirski we współpracy z kuratorką Dominiką Malską. 


Dorota Hadrian

- artystka sztuk wizualnych, scenografka, obecnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Malarstwa i Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W latach 2004-2010 studiowała Rzeźbę i Grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w 2021 r. uzyskała stopień doktory na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W roku 2008 r. była laureatką Stypendium im. Jana Matejki, a w latach 2010 i 2014 została stypendystką MKiDN. W 2019 r. otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Bytomia MUZA za osiągnięcia twórcze.

W działalności artystycznej sięga po wypracowane przez klasyczną sztukę europejską wzorce ikonograficzne, operuje kulturowymi, wieloaspektowymi nawiązaniami, aluzjami oraz cytatami. Tematem badań czyni walkę ze stereotypami w kulturze i popkulturze. Głównymi środkami wyrazu artystki jest rzeźba, wideo i malarstwo. Mieszka i pracuje w Bytomiu.


Przemysław Jeżmirski

- uważny i świadomy obserwator zjawisk z pogranicza sztuki, socjologii i kultury, operujący bardzo współczesnymi środkami wyrazu. Rzadko oddziela proces artystyczny od zjawisk codzienności - ich rytmu i estetyki. Reinterpretuje te zjawiska po swojemu, dumając nad ich istotą. Mówi o sobie: „Czuje się tricksterem zastanej rzeczywistości, którą jak tylko mogę przetwarzam na dowolne sposoby. W całym przetwarzaniu poddaje się aleatorycznej sile poznania poprzez ciągły proces działania i obserwacji, których wynik nie jest znany nikomu, a przede wszystkim mnie jako twórcy".

Doktor sztuk wizualnych, absolwent Uniwersytetu Śląskiego (kulturoznawstwo, produkcja filmowa) i malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Jest laureatem m.in. konkursu dla młodych twórców Lokata w Kulturze (Katowice, 2020) i Konkursu Artnoble za najlepszy ogólnopolski dyplom w dziedzinie sztuk wizualnych (2016). W 2019 roku był Stypendystą Funduszu Popierania Twórczości ZAIKS. 


  • Wydarzenie
  • Edukacja
wróć do: Wydarzenia / 2023