Space as the place

Katalog wystawy Space as the place, która składała się z prac Danuty Karsten, Katarzyny Józefowicz i Dominika Lejmana, grających z architekturą galerii i bazujących na multiplikacji oraz monotonii powtórzeń.

Pierwszą motywacją do zderzenia ze sobą trzech artystycznych strategii były wizualne paralele w realizacjach artystów. Charakterystyczne motywy ich twórczości to ornamentyka, przywiązanie do szczegółu, seryjność i pewien rodzaj duchowości oparty na codziennych doświadczeniach.

Publikacja zawiera tekst Jadwigi Charzyńskiej Space as the place - refleksja, komentarz Sebastiana Cichockiego oraz rozmowy Kamili Wielebskiej z artystami.

Redakcja: Kamila Wielebska | Teksty: Jadwiga Charzyńska, Sebastian Cichocki, Kamila Wielebska | Tłumaczenie: Dorota Strukowska/GET IT | Opracowanie graficzne, skład, łamanie: Katarzyna Bochenek | ISBN 978-83-924815-0-8 | CSW Łaźnia, CSW Kronika, Gdańsk - Bytom 2007

  • Publikacja
  • 2007
  • ISBN: 978-83-924815-0-8
  • CSW Łaźnia, CSW Kronika 2007
wróć do: Publikacje / 2014-2005