Architektura intymna, architektura porzucona

Katalog zawierający dokumentację projektu absolwentów studiów kuratorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego: Sarmena Belgariana, Katarzyny Burzy i Małgorzaty Kozioł, dotykającego jednej z nie do końca odczytanych kart z górnośląskiej przeszłości, odnoszącej się do specyficznej pozycji mniejszości żydowskiej w mieście należącym przed wojną do Niemców.

Katalog zawiera teksty m.in. Sebastiana Cichockiego, Joanny Tokarskiej-Bakir, Agaty Araszkiewicz, Dariusza Waleriańskego, Piotra Średniawy. Teksty powstały w kontekście samej wystawy, jak również jako podsumowanie doświadczeń polskiej sztuki ostatniej dekady z podkreśleniem metaforyki obcego i zarysowaniem tła śląskiego regionu. Losy rodziny Cohnów zamieszkujących dzisiejszą siedzibę galerii, które urywają się w pożodze drugiej wojny światowej, stały się kanwą wystawy, której wynikiem było otwarcie worka spychanych na margines problemów. W swoim tekście Stanisław Ruksza napisze: „Celowe uwypuklenie tego wątku przez Kronikę jest symbolicznym przejęciem na siebie naznaczonej pozycji Obcego, manifestującego inne od homogenicznych wartości. Odtąd kamienica przy Rynku 26 nigdy nie będzie miała przezroczystego charakteru”.

Redakcja: Sebastian Cichocki, Izabela Jasińska, Sarmen Beglarian | Teksty: Agata Araszkiewicz, Joanna Tokarska-Bakir, Sebastian Cichocki, Piotr Średniawa, Dariusz Walerjański | Tłumaczenie: Behlert & Behlert, Bożena Krupa, Katarzyna Trzeciak | Projekt graficzny, skład: Tomasz Bierkowski | ISBN 978-83-920614-8-9 | CSW Kronika, Bytom 2007

  • Publikacja
  • 2007
  • CSW Kronika, Bytom 2007
  • ISBN: 978-83-920614-8-9
  • nakład wyczerpany
wróć do: Publikacje / 2014-2005