Oskar Hansen's MOMA

Katalog zaprojektowany przez berlińską artystkę Adriane Spanier jest dokumentacją konceptualnego projektu dotyczącego historii muzeum Oskara Hansena w Skopje zainicjowanego przez parę macedońskich artystów: Hristinę Ivanowską i Yane Calovskiego prowadzących press to exit projekt space - platformę instytucjonalną dla sztuki w Skopje.

Ich projekt to studium hipotez odnoszących się do sposobów czytania historycznych referencji w sferze sztuki. Bazuje na teoriach urodzonego w Helsinkach architekta Oskara Hansena, orędownika formy otwartej zgodnie, z którym sztuka jest pojmowana jako proces, w którym widz ma znaczący udział. Wyszedł z założenia, że artyści mają prawo wymagać od architektów czegoś więcej niż wznoszenia kolejnych magazynów na obiekty. Hansen zaproponował dla Skopje nowatorski budynek modularny, sterowany elektronicznie, chowany pod ziemią, na wypadek gdyby nie było propozycji nowej sztuki. Nawiązująca do jego koncepcji seria plakatów nieistniejącego muzeum zrealizowanych w Bytomiu podczas pobytu rezydencjonalnego, w którym udział wzięli goście z Macedonii, Polski, Szwajcarii i Indii, stanowi trzon wystawy. Jak pisze Sebastian Cichocki: „Jego celem było badanie instytucjonalnych marginesów i obrzeży w praktyce kuratorskiej, a także refleksja nad konfliktami i napięciami, które towarzyszą działalności na kulturalno - geograficznych peryferiach”.

Katalog zawiera wywiad Wyobrażenie muzeum. Sebastian Cichocki rozmawia z Hristiną Ivanoską i Yane Calovski oraz teksty Eleny Filipovic i Andrzeja Szczerskiego. Teksty tłumaczone są na język angielski.

Redakcja: Sebastian Cichocki, Hristina Ivanoska, Yane Calovski | Teksty: Sebastian Cichocki, Yane Calovski, Hristina Ivanoska, Elena Filipovic, Andrzej Szczerski | Tłumaczenie: Katarzyna Trzeciak, Kalina Janeva, Tatjana Hristovska-Kaczorowska, Maciej Kaczorowski | Projekt graficzny: Ariane Spanier | ISBN 978-83-920614-3-8 | CSW Kronika, press to exit, Bytom – Skopje 2007

  • Publikacja
wróć do: Publikacje / 2014-2005