Bad News

Zbiór tekstów towarzyszących wystawie zorganizowanej przez Magdalenę Ujmę i Joannę Zielińską w konsekwencji refleksji nad statusem piękna. Jak piszą kuratorki w tekście wstępnym: „Współczesne piękno okazało się sprzymierzone jeśli nie ze złem, to przynajmniej z melancholią, depresją i nostalgią”. Miejscami jego występowania okazały się wizerunki złych wydarzeń i katastrof. Podkreślają one znamienną dla kultury masowej estetyzację obrazu złych wydarzeń, zanik prawdy na rzecz estetyki i polityki, protest przeciwko przemocy obrazu medialnego.

Wystawa miała na celu uruchomienie dyskusji o złożonych relacjach polityki i sztuki. Organizatorzy zostali oskarżeni o obrazę uczuć religijnych po wystawieniu pracy Grupy Guma Guar Wszyscy jesteście ciotami, przedstawiającej Benedykta XVI trzymającego odciętą, krwawiącą głowę Eltona Johna. Do prokuratury zgłoszono zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, rozpoczynające ataki mediów prawicowych na Kronikę. Wystawa Bad news przypominała, że sztuka nie tylko spotyka się z polityką, ale może spotkać się z tego powodu z groźbami sankcji. Lidia Krawczyk w tekście Wszyscy jesteśmy ofiarami nakreśla definicje mass mediów na podstawie burzliwego zamieszania, jakie miało miejsce wokół wystawy.

Katalog zawiera krótkie omówienie twórczości poszczególnych artystów i wywiady przeprowadzone z nimi przez: grupę exgirls, Sebastiana Cichockiego, Jirego Ptacka, Martę Tychmanowicz i Bognę Świątkowską.


Redakcja: Sebastian Cichocki, Izabela Jasińska | Teksty: Sebastian Cichocki, Lidia Krawczyk, Ewa Majewska, Marek Wasilewski, Jiři Ptaček, Stanisław Ruksza, Sean Snyder, Bogna Świątkowska, Marta Tychmanowicz, Magdalena Ujma & Joanna Zielińska | Tłumaczenie: Katarzyna Wrzyciel, Wioletta Stolarska | Projekt graficzny, skład: Hakobo.art.pl | CSW Kronika, Bytom 2006

  • Publikacja
wróć do: Publikacje / 2014-2005