Michał Gayer | Dishonest Trick

Michał Gayer. Dishonest Trick

Michał Gayer | Dishonest Trick

"Analizując siebie po południu odkrywam, że mój system stylistyczny opiera się na dwóch zasadach. I natychmiast, na wzór dobrych klasyków, czynię z tych dwóch zasad podstawy wszelkiego stylu: mówić to, co się czuje, dokładnie tak, jak się czuje, jasno, jeśli jest to jasne, niejasno, jeśli jest niejasne, w sposób zagmatwany, jeśli jest zagmatwane. Trzeba rozumieć, że gramatyka jest instrumentem, a nie prawem"
Fernando Pessoa, Księga niepokoju

Fragment  książki Pessoa został wybrany specjalnie na pierwszą indywidualną wystawę Michała Gayera Dishonest Trick przez Stanisława Rukszę zamiast zwyczajowego tekstu kuratorskiego. (Dis)honest trick.

  • Wystawa
wróć do: Wystawy / 2009