Manual CC. Instrukcje gier dla początkujących i zaawansowanych

ManualCC. Instrukcje gier dla początkujących i zaawansowanych to wystawa-rozgrywka stworzona ze zbioru instrukcji gier nadesłanych przez artystów na specjalnych kartach. Na ich podstawie widzowie mogą własnoręcznie, w galerii lub poza nią, zrealizować prace artystów. Zastosowanie systemu prawa autorskiego Creative Commons pozwala na rekonstruowanie prac artystów również po zakończeniu wystawy, w dowolnej konfiguracji.

Wystawa w Kronice jest pierwszą manifestacją projektu, który jak mamy nadzieję, będzie rozwijał się w czasie, a jego kolejne odsłony odbędą się w różnych lokalizacjach, często bez wiedzy jego twórców. Następnym etapem przedsięwzięcia będzie opublikowanie manuala z nadesłanymi instrukcjami.

Projekt odwołuje się do szeroko pojętej tradycji konceptualnej w sztuce. Sam sposób komunikacji między/z artystami przy pomocy pocztówek (mail-art) był popularny w latach 60. oraz 70. Przykładowo, Pierre Restany zorganizował w 1970 roku wystawę Art Concept from Europe, która powstała wyłącznie z prac nadesłanych pocztą lub zrekonstruowanych według instrukcji. Związków z konceptualizmem jest tutaj znacznie więcej: dematerializacja obiektu artystycznego, rozmyte autorstwo, prymat pomysłu nad wykonaniem, ale i osobliwy humor emanujący z wielu realizacji. Kuratorki zrealizowały także projekt całkowicie niewidzialny - powtórzenie ćwiczenia zadanego przez klasyka amerykańskiego konceptualizmu Roberta Barry'ego studentom Novia Scotia Collage of Art and Design w 1969 roku. Barry poprosił ich o "stworzenie" pracy, która nigdy nie przybierze materialnej postaci, ale istniejącej wyłącznie jako sekret, ustna umowa. Praca przestanie istnieć, jeśli zostanie ujawniona osobom trzecim

Istotnym odniesieniem dla projektu ManualCC jest stosowana w latach 70. metodologia oparta na chęci obalenia, istniejącej w tradycyjnym paradygmacie artystycznym, nadrzędności artysty nad odbiorcą. Często artysta tworzył jedynie pewną ramę, kontekst dzieła, do którego zapraszał widza, by ten partycypował w jego powstawaniu. Również instrukcje gier nadesłane do bytomskiej Kroniki są pewnego rodzaju ramą, bowiem nie sposób przewidzieć przebiegu gier, poziomu rywalizacji czy wreszcie samego ich efektu. Oddajemy galerię do dyspozycji widzów-graczy, to ich obecność i zaangażowanie stanowić będzie o sukcesie bądź fiasku całego przedsięwzięcia.


Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

patronat medialny:

Cabinet, Nowy Jork   www.cabinetmagazine.org
Czas Kultury   www.czaskultury.pl
Ultramaryna   www.ultramaryna.pl

kuratorki:

Marianna Dobkowska, Magdalena Drągowska, Anna Grajewska, Ewa Kobylarczyk, Magdalena Lipska, Cecylia Malik, Noriko Nagashige, Agnieszka Pindera, Monika Rendzner, Anna Sulich, Magdalena Torbus, Marika Zamojska

Podyplomowe Studia Kuratorskie UJ   www.studiakuratorskie.studies.uj.edu.pl

aranżacja wystawy: Michał Latko

  • Wystawa
wróć do: Wystawy / 2007