Joahness Burr | Kredyt 6 | kadry z wideo

Johannes Burr. Kredyt nr 6 | Chain film | Working for Others

Joahness Burr | Kredyt 6 | kadry z wideo

Kredyt nr 6 jest projektem wideo oscylującym wokół tematów współpracy, zaufania, kreatywności i pieniędzy. Walizka oznaczona etykietą "kredyt" wraz z jej zawartością krąży z rąk do rąk w okolicach Bytomia, tworząc film o narracji „łańcuchowej”. Projekt powstał przy współudziale mieszkańców Bytomia (Agnieszka Bawół, Grzegorz Bryg, Justyna Grochla, Agnieszka Iwanaszko, Halina, Wacław Misiewicz, Tadeusz Widlarz).

"Kredyt jest prawem człowieka".
Yunus Muhammad, założyciel Grameen Bank i laureat Pokojowej Nagrody Nobla 2006

Credit (łac. credere) - ufać, powierzać, uwierzyć.

Projekt  wideo KREDYT # 1-7 to cykl prac stworzonych podczas wspólnych działań ludzi z różnych środowisk społecznych i kulturowych. Każdy nowy etap projektu odbywa się na zaproszenie instytucji sztuki. Realizacja projektu porusza dwie główne kwestie - stawia pytania o rolę kredytu w realizacji własnych umiejętności oraz o współpracę między ludźmi, która wzbogaca nie tylko ich własne doświadczenia, ale prowokuje do nowych definicji autorstwa, zysku, zaufania, pieniędzy, a jednocześnie staje się podstawową zasadą społeczeństwa sieciowego. Projekt ma być odpowiedzią na te pytania, starając się jednocześnie zgłębić rozbieżne konteksty społeczne, warunki, które określają w jaki sposób sztuka rozwija się w sytuacji codzienności.

Medium realizacji projektu jest walizka sygnowana napisem KREDYT. W jej wyposażeniu znajdują się kamera wideo, kasety wideo oraz umowy. W rolę bankiera wciela się Johannes Burr, który przekazuje kredyt kredytobiorcy, z zastrzeżeniem, iż walizka ma być oddana następnej osobie po upływie siedmiu dni. Film powinien zawierać fragment współpracy z osobą, której oddajemy walizkę. W trakcie procesu nagrywania filmu muszą być realizowane cztery zadania. W ten sposób walizka pełna odsetek w postaci materiału filmowego krąży po świecie i po wykorzystaniu jej przez siedem osób wraca do banku. Wartość dodana wynikająca z sytuacji interakcji nie ogranicza się jedynie do taśm wideo (które są następnie przez artystę  postprodukowane i przedstawione w formie filmu), ale wiąże się z interakcją uczestników projektu, która nie miałyby miejsca bez projektu.

Projekt przewiduje siedem edycji współpracy i w związku z tym siedem filmów w całości. Do tej pory zostało zrealizowanych 5 części projektu. Podczas pobytu rezydencyjnego w bytomskiej Kronice Johannes Burr realizuje jej szóstą edycję. W wyniku współpracy artysty z mieszkańcami miasta powstanie projekt, który zostanie pokazany w formie instalacji wideo w CSW Kronika w grudniu i styczniu.

Projekt KREDYT # 07/01 jest konsekwencją zainteresowań artysty związanych z alternatywnymi strategiami finansowania sztuki i inspiracją tekstami z okręgu tematyki projektu walut, gospodarki alternatywnej Bernarda Lietaera, byłego dyrektora Narodowego Banku Belgii, i Wilhelma Schmundta.
Johannes Burr skupia się na działaniach, które wydobywają na powierzchnię procesy społeczne na poziomie każdej transakcji ekonomicznej.

Książkowa dokumentacja projektu będzie wydawana we współpracy z arttransponder Berlin, Niemieckiego Instytutu Kultury w Belém oraz CSW Kronika w Bytomiu dzięki wsparciu Pro Helvetia, Swiss Arts Council.

Johannes Burr urodził się w Tarasp (Szwajcaria) w 1972 roku. Studiował filozofię, historię, psychologię i językoznawstwo na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Ukończył studia artystyczne na Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Berlinie, w Narodowym Instytucie Sztuki Surikow w Moskwie i na Chelsea College of Art and Design w Londynie. Mieszka i pracuje w Berlinie i Bazylei.

Projekt powstał we współpracy z Fundacją Pro Helvetia.

Podziękowania za pomoc przy realizacji wystawy: Radek Ćwieląg, Kukiko Nobori

  • Wystawa
  • 3 grudnia 2010 ‒ 4 lutego 2011
wróć do: Wystawy / 2010