Wydarzenia towarzyszące wystawie „Krzycz, Siostro, krzycz!”

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach towarzyszących wystawie „Krzycz, Siostro, krzycz!”. Mamy propozycje dla grup szkolnych i osób indywidualnych.

Wystawą „Krzycz, Siostro, krzycz!” symbolicznie oddajemy głos kobietom, które były go pozbawiane w przeszłości i które dzisiaj zmagają się uprzedzeniami i wykluczeniami. Zaproszone artystki i artyści skupili się na przedstawicielkach lokalnej społeczności, zapraszając do współpracy przy tworzeniu prac m.in. uchodźczynie z Ukrainy, kobiety z lokalnej społeczności romskiej czy osoby z ośrodka wychowawczego. Poprzez odniesienie teraźniejszości do wydarzeń z przeszłości w projekcie „Krzycz, Siostro, krzycz!” zadajemy pytania o indywidualną i zbiorową odpowiedzialność oraz znaczenie aktywnej postawy obywatelskiej.

Zapraszamy Was do udziału w warsztatach i spotkaniach towarzyszących wystawie.

Oprowadzania kuratorskie po wystawie:

 • 1 marca (piątek), godz. 17:00
 • 5 kwietnia (piątek), godz. 17:00
 • 10 maja (piątek), godz. 17:00

Po wystawie oprowadzą Was kuratorki wystawy Agata Cukierska i Katarzyna Kalina. Zwiedzanie trwa około godziny. Bez zapisów i bez ograniczeń wiekowych.

Warsztaty dla grup szkolnych:

 • każda środa i czwartek do końca maja, godz. 11:00 – 12:30

Warsztaty dla grup szkolnych prowadzone są w przestrzeni wystawy „Krzycz, Siostro, krzycz!” i w świetlicy Kroniki. Zwiedzających oprowadzamy po wystawie i zapraszamy na zajęcia, podczas których poruszamy kwestie wykluczeń społecznych, jakie mogą dotykać różne grupy oraz sposobów im przeciwdziałania.

Prowadzenie: edukatorki CSW Kronika Dominika Malska i Katarzyna Kalina oraz artystki i artyści biorący udział w wystawie.

Czas trwania: ok. 1,5 godz.

Dokładne daty warsztatów ustalamy indywidualnie. Obowiązują zapisy: katarzyna.kalina@o2.pl i (32) 281 81 33. Liczba miejsc ograniczona.

Warsztaty dla osób dorosłych:

 • 9 marca (sobota), godz. 12:00 – 15:00

Warsztaty wokół swojej pracy „Toma” prezentowanej na wystawie „Krzycz, Siostro, krzycz!” poprowadzi Dorota Hadrian. Obowiązują zapisy: katarzyna.kalina@o2.pl i (32) 281 81 33. Liczba miejsc ograniczona.

 • 24 kwietnia (środa), godz. 14:00 – 16:00
Warsztat antydyskryminacyjny dla osób aktywistycznych i pracujących w administracji publicznej. 

Warsztat adresowany do przedstawicieli i przedstawicielek władz samorządowych, osób pracujących w urzędach i organizacjach pożytku publicznego oraz innych osób aktywistycznych.

O czym: Jak cały projekt „Krzycz, Siostro, krzycz!” warsztat będzie miał charakter antydyskryminacyjny. Rozpocznie się od krótkiego zwiedzania wystawy, gdzie skupimy się na wybranych pracach opowiadających o osobach mieszkających w Bytomiu i okolicy, a reprezentujących grupy zagrożone wykluczeniem społecznym (m.in. społeczność romską, młodzież z ośrodka wychowawczego). Następnie przejdziemy do ćwiczeń, podczas których przyjrzymy się myśleniu w kategoriach stereotypów oraz nawyku oceniania i etykietowania. Warsztat ma na celu uwrażliwienie na problemy grup społecznych zagrożonych wykluczeniem i zwrócenie uwagi na potrzebę empatycznej komunikacji.
Zajęcia poprowadzą edukatorki CSW Kronika: Dominika Malska i Katarzyna Kalina.
Obowiązują zapisy: katarzyna.kalina@o2.pl i (32) 281 81 33. Liczba miejsc ograniczona.

Finisaż wystawy:

 • 31 maja (piątek), godz. 17:00

Więcej informacji wkrótce!

Projekt „Krzycz, Siostro, krzycz!” dofinansowano ze środków Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft) w ramach programu „Historia lokalna”.

 • Wydarzenie
 • Edukacja
 • Warsztaty
 • Spotkanie
 • Oprowadzanie
 • 3 lutego ‒ 31 maja 2024
wróć do: Wydarzenia / 2024