Ważne rozmowy o edukacji – forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju człowieka w edukacji formalnej i pozaformalnej

Zapraszamy do dyskusji o edukacji, sztuce współczesnej oraz o możliwościach i pożytkach płynących ze współpracy sektora edukacji z instytucjami kultury. 

Założenia spotkania:

 • wykorzystanie Centrum Sztuki Współczesnej Kronika jako przestrzeni edukacji pozaformalnej wspierającej rozwój młodego człowieka;
 • refleksja nad strategiami łączenia edukacji formalnej i pozaformalnej (na różnych poziomach i płaszczyznach kształcenia);
 • wymiana myśli dotyczących możliwości realizacji założeń kształcenia uniwersyteckiego w przestrzeniach równoległych, kulturowych.
 • spotkanie osób zajmujących się kształceniem i osób uczących się na różnych etapach edukacji i porównanie doświadczeń w zakresie tego, czego brakuje w naszym kształceniu szkolnym i uniwersyteckim;
 • opracowanie rekomendacji dla współpracy Uniwersytetu i sektora kultury w realizacji założeń kształcenia uniwersyteckiego i strategii działania instytucji kultury na przykładzie CSW Kronika w Bytomiu.

Program:

10:00-10:45 Wystąpienie otwierające: dr hab. Jolanta Skutnik (Pełnomocniczka Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. jakości kształcenia i akredytacji).

Podczas wystąpienia prof. Skutnik podejmie temat edukacyjnych funkcji sztuki współczesnej. Wykład będzie podstawą do późniejszych wspólnych rozmów w ramach panelu dyskusyjnego.

10:50-11:20 Podsumowanie projektu edukacyjnego realizowanego w CSW Kronika we współpracy z Uniwersytetem Śląskim (dr Agata Cabała i Dominika Malska).

W ramach współpracy przeprowadzone zostały spotkania studentek i studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z dr Agatą Cabałą oraz z edukatorką Dominiką Malską. Spotkania prowadzone były w przestrzeni wystaw i miały na celu zapoznanie studentek i studentów z zagadnieniem sztuki współczesnej oraz z możliwościami podjęcia współpracy z instytucjami kultury.

11:20-11:30 Przerwa kawowa

11:30-13:00 Warsztaty w przestrzeni aktualnych wystaw w CSW Kronika

 • warsztat I

„Ściana/ Skóra/ Tarcza” (prof. Jolanta Jastrząb)

Warsztat będzie odnosił się do instalacji prezentowanej na wystawie „Antypodręcznik”. Instalacja powstała w trakcie działań prowadzonych przez Jolantę Jastrząb z pacjentami Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

Symbolicznym motywem, wokół którego będzie przeprowadzony warsztat będzie ściana - element dzielący przestrzeń zewnętrzną od wewnętrznej. Warsztat ma na celu refleksję nad zagadnieniem zamknięcia i otwarcia na drugiego człowieka.

 • warsztat II

„Lekcja anatomii” (Katarzyna Kalina, Dominika Malska)

Warsztat będzie odwoływał się do działań przeprowadzonych przez artystkę Dorotę Hadrian z młodzieżą z IV LO w Bytomiu w ramach Projektu Baza. Młode uczestniczki wykorzystując wybrane dzieła sztuki opowiadały o ważnych dla nich tematach, wcielając się w bohaterki dzieł.

W trakcie warsztatu uczestniczki i uczestnicy będą określać wspólny aktualny problem i wykorzystywać narzędzie, jakim jest dzieło sztuki do wyrażania własnych myśli i odczuć oraz zabierania głosu w ważnych sprawach.

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00-16:00 Panel dyskusyjny (w panelu biorą udział wszyscy uczestnicy konferencji; prowadzenie: dr hab. Joanna Wowrzeczka).

Jak wprowadzać edukację do instytucji i jak wykorzystywać instytucję do edukacji? W trakcie panelu wypracujemy rekomendacje dla współpracy Uniwersytetu i sektora kultury w realizacji założeń kształcenia uniwersyteckiego i strategii działania instytucji kultury. 

 • Wydarzenie
 • Edukacja
 • 22 listopada 2023
 • godz.: 10:00 – 16:00
 • zapraszamy: osoby zajmujące się edukacją; osoby studiujące i uczące się w szkołach średnich
 • obowiązują zapisy: dominika.malska@kronika.org.pl, 32 281 81 33 (liczba miejsc ograniczona)
 • współpraca: Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
wróć do: Wydarzenia / 2023